Στην Αθήνα τον Μάιο η παγκόσμια συνάντηση Berne Union – Prague Club Biennial Meeting των εθνικών οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (15.11.2023)

    Από: Startup Team
Export Credit Greece

Η Export Credit Greece – ECG ανακοινώνει τη διοργάνωση του Prague Club Biennial Meeting, της Berne Union, στις 22-23 Μαΐου 2024, στην Αθήνα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται το εν λόγω συνέδριο στην Ελλάδα, σε μία κομβική στιγμή για τον χώρο των εξαγωγών, καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των κορυφαίων εθνικών οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (ECA), παγκοσμίως, καθώς και επενδυτικών οργανισμών.

Η διοργάνωση του Prague Club Biennial Meeting από την ECG θα αναδείξει τον νέο στρατηγικό ρόλο της Export Credit Greece, θα ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα, ως καταλύτη για την ελληνική οικονομία και θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ομόλογων οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων.

Ο CEO της Export Credit Greece, Γρηγόρης Σταματόπουλος, δήλωσε σχετικά: “Η Ελλάδα και η Export Credit Greece θα τεθούν στο επίκεντρο των εξαγωγικών πιστώσεων και του οικοσυστήματος των εξαγωγών, τον ερχόμενο Μάιο. Η διοργάνωση της συνάντησης του Prague Club δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να αναδείξει τον σχεδιασμό της και να ξεδιπλώσει, στα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας της οικονομίας των εξαγωγών, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την ενίσχυση της σταθερότητας και της διαφάνειας του διεθνούς εμπορίου. Συνεχίζουμε επιμελώς να οικοδομούμε τις στέρεες βάσεις που έχουν ανάγκη οι ελληνικές επιχειρήσεις για να φτάνουν με ασφάλεια σε κάθε σημείο του πλανήτη και συμβάλλουμε στη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας με κάθε τρόπο”.

Η επίσημη ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του επόμενου Prague Club Biennial Meeting στην Ελλάδα, έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ετήσιου γενικού συνεδρίου της Berne Union, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14 Νοεμβρίου 2023.

Η Berne Union είναι η κορυφαία παγκόσμια ένωση στον κλάδο των εξαγωγικών πιστώσεων και αποτελεί σημαντικό πυλώνα του διασυνοριακού εμπορίου, παρέχοντας ένα φόρουμ για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης μεταξύ των μελών της, ενώ προωθεί την εποικοδομητική συνεργασία με τον ευρύτερο κλάδο χρηματοδότησης του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ρυθμιστικών αρχών και πολιτικών, εμπορικών, ακαδημαϊκών και άλλων ενώσεων. Αποστολή της είναι να διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις και τις ξένες επενδύσεις. Στο πλαίσιο της Berne Union έχει ενταχθεί πλέον ως αναπόσπαστο μέρος το μέχρι πρότινος αυτόνομο Prague Club.