Στο 50% του ευρωπαϊκού Μέσου Όρου το ποσοστό των Ελλήνων που εργάζονται στις ΤΠΕ

    Από: Startup Team

Μια αρνητική πανευρωπαϊκή “πρωτιά” διεκδικεί η Ελλάδα, καθώς είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μικρότερο ποσοστό απασχολουμένων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σύνολο των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στον χώρο της τεχνολογίας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ποσοστιαία μόλις το 2% του συνολικού εργατικού δυναμικού, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται (2020) στο 7,5%.

Το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας παραμένει διαχρονικά χαμηλό και από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, δέκα χρόνια νωρίτερα, το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,8%. Σε αυτήν τη δεκαετία, το καλύτερο που έχει πετύχει η Ελλάδα είναι οι απασχολούμενοι στον χώρο της τεχνολογίας να φτάσουν ποσοστιαία στο 2,3% το 2018.

Για το 2020, τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά την Ελλάδα έχει η Ρουμανία με 2,4% και ακολουθεί η Κύπρος με μόλις 3,1% των εργαζομένων στη χώρα να απασχολείται στον τομέα της τεχνολογίας. Στο άλλο άκρο αυτής της κλίμακας βρίσκεται η Φινλανδία, όπου το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ είναι 7,6%, αλλά και η Σουηδία με 7,5%.

Σχετικά υψηλά ποσοστά καταγράφουν η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Δανία (σε όλες το σχετικό ποσοστό είναι πάνω από 5%).

Η εικόνα στην Ευρώπη
Η πανδημική κρίση και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, που αυτή προκάλεσε, έφερε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο της τεχνολογίας. Εν μέσω πανδημίας, το 2020 πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη εκτεταμένες προσλήψεις εργαζομένων στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο αυξήθηκε το 2020 κατά 7,5% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια χρονιά, οι εργαζόμενοι στις ΤΠΕ στην Ευρώπη ανερχόταν σε περίπου 8 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 4,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ε.Ε., έναντι 3,9% το 2019.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, που δείχνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος της τεχνολογίας από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά, είναι ότι το 2020 ο ρυθμός αύξησης του προσωπικού ΤΠΕ, ήταν σημαντικά ταχύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο την τελευταία δεκαετία.

Το ποσοστό των απασχολούμενων στον κλάδο ΤΠΕ αυξάνεται συνεχώς από το 2011. Ωστόσο, μεταξύ 2019 και 2020 το ποσοστό αύξησης ήταν 7,5% σε σύγκριση με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,2% της τελευταίας δεκαετίας. “Αυτό προφανώς συνδέεται και με την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το φάσμα της οικονομίας”, αναφέρει η Eurostat στην οποία ανήκουν τα παραπάνω στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr