Στρατηγική συνεργασία ΕΑΤΕ – Ομάδας Foresight για τη διερεύνηση των σεναρίων ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων

    Από: Startup Team

Η Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έρευνας για το Μέλλον (Foresight) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ π. ΤΑΝΕΟ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), όπου συμφώνησαν να συνεργαστούν ως προς την κατεύθυνση της ανταλλαγής γνώσεων για τις εξελίξεις στους τομείς της καινοτομίας και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στοχεύοντας στον σχεδιασμό κοινών ενεργειών.

Αφορμή αποτέλεσε η κοινή διαπίστωση ότι, οι εξελίξεις στο ελληνικό οικοσύστημα της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας, επηρεάζονται από τις ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις, οι οποίες αναλύονται από την Ομάδα Εργασίας  στο πλαίσιο των εργασιών της ενώ, παράλληλα, η χαρτογράφηση και ανάλυση των αναδυόμενων προκλήσεων, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, καθώς και η διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να επιτευχθεί βέλτιστα με την ουσιαστική συμβολή της ΕΑΤΕ. Έτσι, οι στρατηγικές αναλύσεις  στα πεδία αρμοδιότητας της Ομάδας Foresight μπορούν  να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από την ΕΑΤΕ στο πλαίσιο της αποστολής της, με στόχο τον μετασχηματισμό της οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκινάει με ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης σεναρίων, με τίτλο «Innovation 2035», όπου θα διερευνηθεί η πορεία του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Η έμφαση θα δοθεί κυρίως στη διαδικασία ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και στο πώς η Ελλάδα και η ΕΕ θα υποστηρίξουν νέες ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όπως και στο μελλοντικό προφίλ των Ελληνικών Start-ups και στην ανάδειξη των περιοχών επενδυτικού ενδιαφέροντος κοκ. Η έρευνα θα υλοποιηθεί από την Έδρα UNESCO on Futures Research, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ σε συνεργασία με την Ομάδα Foresight στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, συμφωνήθηκε, ότι η Ομάδα Foresight θα ενημερώνει συστηματικά την ΕΑΤΕ σχετικά με τα εναλλακτικά σενάρια που επεξεργάζεται η Ομάδα για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος (σχετικά με το περιβάλλον, την ενέργεια, τις εργασιακές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό και το δημογραφικό ζήτημα). Επιπρόσθετα, η ΕΑΤΕ θα παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά των επιχειρηματικών κεφαλαίων στο οικοσύστημα της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και εν γένει τις αναδυόμενες προκλήσεις. Τέλος, εκπρόσωποι της ΕΑΤΕ θα καλούνται στις συνεδριάσεις της Ομάδας Foresight που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητάς της καθώς και αντιστρόφως, με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και την καταγραφή προτάσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη χάραξη μακροπρόθεσμων εθνικών σχεδίων δράσης.

 

Ακολουθούν δηλώσεις:

 

Για το ΥΠΑΝΕΠ

O Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης δήλωσε σχετικά:
«Η στρατηγική συνεργασία με την Ομάδα Foresight προσδίδει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στην ΕΑΤΕ στην κατεύθυνση της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει για το μέλλον. Ενώ, παράλληλα, θα μπορεί να σχεδιάσει και νέα καινοτόμα προϊόντα, προκειμένου να συμβάλει στο μέγιστο στη χρηματοδότηση της καινοτομίας στην Ελλάδα μέσω διευρυμένων εργαλείων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών»

 

Για την Ομάδα Foresight

O Πρόεδρος της Ομάδας Foresight, Γιάννης Μαστρογεωργίου δήλωσε σχετικά:
«Οι στρατηγικές προβλέψεις συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού πολιτικών, στην ανάπτυξη μελλοντοστραφών στρατηγικών και στη διασφάλιση της συνοχής των βραχυπρόθεσμων δράσεων με τους μακροπρόθεσμους στόχους, κάτι που αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής βούλησης του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δημιουργία της Ομάδας Foresight. Οι σπουδαιότερες πρωτοβουλίες πολιτικής θα πρέπει να βασίζονται σε στρατηγικές προβλέψεις, που διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές της Ελλάδος – και της ΕΕ – στηριζονται σε σαφή κατανόηση των μελλοντικών τάσεων και των αναδυόμενων ζητημάτων, των πιθανών σεναρίων και των συναφών προκλήσεων και ευκαιριών.»

Ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας Foresight και Επικεφαλής της Έδρας UNESCO on Futures Research, Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, σημείωσε: «Η συνεργασία με την ΕΑΤΕ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση του μέλλοντος της καινοτομίας στην χώρα. Τα σενάρια που θα προκύψουν μπορούν να βοηθήσουν στη χάραξη πολιτικών και τον εντοπισμό νέων ευκαιριών, και ευελπίστούμε να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο  για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.»

 

Για την ΕΑΤΕ (π.ΤΑΝΕΟ)

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤΕ (π.ΤΑΝΕΟ), Καθηγ. Χάρης Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Η υποστήριξη και η χρηματοδότηση της καινοτομίας αποτελεί βασική αποστολή της ΕΑΤΕ. Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, η καινοτομία από όπου και αν προέρχεται είναι ο καταλύτης για την ευημερία και την αειφορία. Με το βλέμα στραμμένο στο μέλλον, κάθε σχετική δράση, όπως η συνεργασία μας με την Ομάδα Foresight, συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση των πολιτικών για το οικοσύστημα της πατρίδας μας.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ (π.ΤΑΝΕΟ), Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, συμπλήρωσε: «Βασική προτεραιότητα της ΕΑΤΕ είναι να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην ανάδειξη του δυναμικού της χώρας μας. Με ιδιαίτερη χαρά συνεργαζόμαστε με την ομάδα Foresight προκειμένου να εντοπίσουμε τις τάσεις, να συνθέσουμε τις απαραίτητες δυνάμεις και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να προβάλουμε και να στηρίξουμε τις ευκαιρίες που επιφυλάσσει το μέλλον της καινοτομίας στην Ελλάδα.»