Συνεργασία ΣΕΚΕΕ και Πανεπιστημίου Πατρών για την προώθηση του οικοσυστήματος καινοτομίας

    Από: Startup Team

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτόμων επιχειρήσεων προχώρησαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στόχος του μνημονίου είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΚΕΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αμοιβαία αξιοποίηση υποδομών, εμπειριών και καλών πρακτικών στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Οι δύο πλευρές πρόκειται να προχωρήσουν σε μια σειρά από κοινές ενέργειες και δράσεις που περιλαμβάνουν:

  • Την υποστήριξη νεοφυών και άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ δύνανται να συνεργάζονται με αυτό για τη δημιουργία ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε θέματα 5G/6G κ.ά. Επιπλέον, θα μπορούν να δοκιμάζουν τις εφαρμογές τους για κάθετους κλάδους στις 5G υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακόμη, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των νεοφυών και άλλων επιχειρήσεων από την «Συμμετοχές 5G».
  • Την ανταλλαγή γνώσης σε θέματα τεχνολογίας, επιστήμης και καλών πρακτικών, σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης οικοσυστήματος επιχειρήσεων.
  • Την συνεργασία σε τομείς όπως είναι η επιχειρηματική δικτύωση σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο.
  • Την προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας.
  • Τη στελέχωση εταιρειών του ΣΕΚΕΕ με κατάλληλους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου, καθώς και δημιουργία και υποστήριξη τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης των εταιρειών αυτών.
  • Την ανάπτυξη προγραμμάτων επώασης (incubation) και επιχειρηματικής επιτάχυνσης (acceleration).
  • Την ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρήσεων παραγωγής καινοτομίας, μέσω της οργάνωσης επιχειρηματικών σεμιναρίων, εργαστηρίων (workshops), εκθέσεων και συνεδρίων με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου.

«Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκτός από την εκπαίδευση, τη γνώση, τη παιδεία και την έρευνα λειτουργεί και σαν ένας αναπτυξιακός βραχίονας για την περιοχή. Το παρόν μνημόνιο είναι σε αυτή την κατεύθυνση και δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Ι. Μπούρας.

«Πρόκειται για μία συνεργασία που εκτιμούμε ότι θα έχει σημαντική συνεισφορά στην προσπάθεια του ΣΕΚΕΕ για τη δημιουργία ενός ταχέως αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα πρωτοπόρο ακαδημαϊκό ίδρυμα, που επιζητά τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο και έχει σημαντική συνεισφορά στη δημιουργία καινοτομίας στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας θα αποφέρει πολύ γρήγορα καρπούς», ανέφερε ο Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ.