Συνεργασία του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά με το Ίδρυμα Folloe για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα

    Από: Startup Team

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» ξεκινά την υλοποίηση του έργου «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Folloe για την αναβίωση των Μηλεών. Το έργο αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης για την προαγωγή του αγροδιατροφικού τομέα, με επίκεντρο το χωριό Μηλιές του νομού Ηλείας.

Στόχος είναι η ανάδειξη ευκαιριών, η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και η τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από ενέργειες στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης τροφίμου, ώστε να δοθεί μία νέα πνοή στο χωριό Μηλιές και να τονωθεί ο αγροδιατροφικός κλάδος της περιοχής.

Το  έργο «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές» θα υποστηρίξει την τοπική κοινότητα επαγγελματιών και επιχειρηματιών της αγροδιατροφής μέσω πλέγματος δράσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξατομικευμένη συμβουλευτική στο πεδίο, επιχειρηματική υποστήριξη, καθώς και δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, με την εξέλιξη των δράσεων και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, το έργο φιλοδοξεί να δημιουργηθούν ευκαιρίες για νέους που κατάγονται από την περιοχή και για νέους εκτός περιοχής, ώστε να εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν εκεί. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες.

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», μέσω της τριετούς δράσης του στην υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα σε όλη την Ελλάδα και της εμπειρίας που αντλεί από αντίστοιχα προγράμματα, σχεδιάζει και υλοποιεί το έργο «Αγροτική Ανάπτυξη στις Μηλιές», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Folloe.