Τα 2/3 του όγκου των εργασιών τους θα μεταφέρουν οι εταιρείες στο cloud

    Από: Startup Team

Με cloud first στρατηγικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να μειώσουν το κόστος τους έως και 3 φορές περισσότερο.

Ταχύτερη και επιτακτικότερη από ποτέ έχει κάνει τη μετάβαση στο cloud η πανδημική κρίση. Οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, σκοπεύουν να μεταφέρουν περισσότερα από τα 2/3 του όγκου εργασίας τους στο cloud – κατά μέσο όρο – τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια.

Ωστόσο, μόνο οι μισές εταιρείες θα χρησιμοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του cloud, για να μετασχηματίσουν καθημερινές δραστηριότητες και να εκσυγχρονίσουν εφαρμογές για την κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών. Μελέτη της Accenture δείχνει ότι, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν απλά το cloud για εξοικονόμηση κόστους, η “cloud first” στρατηγική μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερα οφέλη.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του cloud επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μείωση κόστους: μεταξύ 1,2x στη Βόρεια Αμερική και 2,7x στην Ευρώπη σε σχέση με τις επιχειρήσεις που εστιάζουν κυρίως στη μεταφορά δεδομένων (data migration).

Επίσης, οι εταιρείες αυτές είναι δύο έως τρεις φορές πιο πιθανό να καινοτομήσουν, να αυτοματοποιήσουν και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητές τους.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις, που μεταβαίνουν στο cloud με βασικό γνώμονα τη μείωση κόστους, κινδυνεύουν να απωλέσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αντίθετα, εκείνες που υιοθετούν μια πιο ολιστική προσέγγιση είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό να αξιοποιήσουν το cloud για τουλάχιστον δύο στόχους βιωσιμότητας. Μεταξύ αυτών, η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας και ο σχεδιασμός για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr