Τα συμπεράσματα της Διημερίδας για την «Κυκλική Καινοτομία και Εργαστήρια Ανθεκτικών Πόλεων στην περιοχή της Αδριατικής»

    Από: Startup Team

Ενδιαφέροντα και σημαντικά τα συμπεράσματα της Διημερίδας για την «Κυκλική Καινοτομία και Εργαστήρια Ανθεκτικών Πόλεων στην περιοχή της Αδριατικής»

Άκρως επιτυχημένη και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η διημερίδα που οργανώθηκε στην Πάτρα και το Αγρίνιο στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2021 στα πλαίσια του έργου CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region σχετικά με την πορεία υλοποίησης του εργαστηρίου κυκλικής οικονομίας «Circlab» στη Δυτική Ελλάδα, με τη συμμετοχή ειδικών από τις επιχειρήσεις, την πανεπιστημιακή κοινότητα, εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων φορέων και ερευνητών, με φυσική παρουσία και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είχε ως αντικείμενο την καταγραφή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στη διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και την επεξεργασία προτάσεων για το πώς μπορούν να ενταθούν οι προσπάθειες αξιοποίησης. Κεντρική εισήγηση πραγματοποίησαν εκ μέρους των ελλήνων εταίρων του έργου CIRCLE ο Καθηγητής κ. Ευάγγελος Παπαδάκης από το Πανεπιστήμιο Πατρών & Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ, ο οποίος αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα αποτελέσματα και ο Δρ. Χρήστος Καρκανιάς από την Ανατολική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε σχετικά με την εμπειρία από το Circlab της Κεντρικής Μακεδονίας. Παρουσιάσεις έκαναν η κυρία Όλγα Λαμπρή από την ΑΝΑΚΕΜ σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου της ΑΕ τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για τη μετάβαση της τσιμεντοβιομηχανίας σε διαδικασίες μηδενικών αποβλήτων (zero waste to landfill) και ο κ. Μάνος Γιαννακόπουλος από την Saint-Gobain Hellas, σχετικά με τις εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στα συστήματα ξηράς δόμησης. Τοποθέτηση σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης της κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων με τις επιχειρήσεις μέσα από συνέργειες στους τομείς της Βιομηχανίας 4.0 και των ψηφιακών εφαρμογών παρέθεσε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στύλιος.

Πιο συγκεκριμένα από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν, προέκυψε η διαπίστωση ότι τα τρέχοντα επίπεδα συλλογής & διαχείρισης των ΑΕΚΚ δεν είναι ικανοποιητικά τόσο με περιβαλλοντικά όσο και με οικονομικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και πρόσοδοι για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην παραγωγή και επεξεργασία των ΑΕΚΚ. Στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, η συνολική συγκέντρωση υλικών ΑΕΚΚ προς επανεπεξεργασία κινείται σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα, εντούτοις μόνο ένα κλάσμα 10% των συλλεγμένων ποσοτήτων οδηγείται σε αξιοποίηση. Στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας παρατηρείται έλλειμμα όσον αφορά τα αναγκαία επίπεδα συλλογής των ΑΕΚΚ και κατ’ επέκταση στο αξιοποιούμενο κλάσμα. Η πρόταση στην οποία κατέληξαν οι εταίροι του Circlab είναι να ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες για αναβάθμιση του επεξεργασμένου κλάσματος των ΑΕΚΚ μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας και αξίας τους και την επιστροφή των επεξεργασμένων υλικών στο οικονομικό κύκλωμα.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της Διημερίδας η οποία έλαβε χώρα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης αστικών βιοαποβλήτων, αγροτικών υπολειμμάτων και δασικής υπολειμματικής βιομάζας. Τις εργασίες χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Καθ. Φραγκίσκος Κουτελιέρης, ο Αναπλ. Πρόεδρος Καθ. Νίκος Κούτσιας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Ιωάννης Φαρμάκης.

Εισηγήσεις έκαναν ο Καθ. Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα την ανασκόπηση προόδου του έργου ADRION-CIRCLE σε εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στα Βιοαπόβλητα στη Δυτική Ελλάδα, ο κ. Γιώργος Σιακαβέλας, Υποψήφιος Διδάκτωρ από το Παν. Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα την ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων στο έργο SYNAGRON, η κ. Βασιλική Αραβανή, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα την ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων με εφαρμογή στην παραγωγή βιοαερίου. Καλά παραδείγματα εφαρμογής πρακτικών αξιοποίησης αγροτικής υπολειμματικής βιομάζας (ελαιοκλαδέματα) σε επίπεδο αγροκτήματος παρουσίασε ο Δρ. Μιχάλης Αϊνατζόγλου, Ιατρός, Ερευνητής Ελαιοκομίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, προς παραγωγή ποσοτήτων βιο-άνθρακα και ενσωμάτωσής του στο έδαφος με πολλαπλά οφέλη για τις καλλιέργειες και το κλίμα.

Στις προκλήσεις που μένουν να αντιμετωπιστούν, αλλά και στις σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε περιφερειακό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο αναφέρθηκαν η κυρία Κατερίνα Σχίζα, τελειόφοιτη Μηχανικός Περιβάλλοντος και ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Παρέμβαση σχετικά έκανε ο κ. Στάθης Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης/ΠΔΕ.

Στα συμπεράσματα της συνάντησης καταγράφηκε η σημαντική πρόοδος που έχει σημειώσει η ερευνητική κοινότητα στην εκτίμηση των επιμέρους δυνατοτήτων που υπάρχουν για την αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων βιοαποβλήτων, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ως προς τις επιλογές. Ως γενικό συμπέρασμα προέκυψε ότι η ιδέα της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία γίνεται πιο κεντρική και πιο εφαρμοσμένη στόχευση για τους φορείς της περιοχής. Διαπιστώθηκε όμως η ανάγκη για επίσπευση της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων και κατευθύνσεων από την πολιτεία στο αντικείμενο της κυκλικής οικονομίας των αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων, αλλά και η ενίσχυση της ικανότητας των φορέων της γεωργίας και των παραγωγών στην περιφέρεια ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στις εξελίξεις.

Το Circlab της Δυτικής Ελλάδας θα επανέλθει την άνοιξη του 2022 με νέο γύρο συναντήσεων.