Τετραήμερη δράση για εκπαιδευτικούς “Education Evolution: Reimagining Human Connections“

    Από: Startup Team

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ψηφιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών της Socialinnov, το οποίο υλοποιήθηκε με την χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και την υποστήριξη της Microsoft Hellas.

Από τις 24 Ιανουαρίου έως 27 Ιανουαρίου θα λάβει χώρα η ετήσια εκπαιδευτική δράση του Tech Talent School for Educators με τίτλο Education Evolution: Reimagining Human Connections. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκτός από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος Tech Talent School for Educators για το έτος 2021, μια σειρά από εκπαιδεύσεις και εργαστήρια, εμπνευσμένες ομιλίες και συζητήσεις, με επίκεντρο την τεχνολογία και τις νέες συνδέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και ευρύτερων φορέων εκπαίδευσης. Η δράση στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων δικτύων μάθησης αξιοποιώντας την τεχνολογία, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, προσφέροντας, παράλληλα, στήριξη στους τομείς της επαγγελματικής ενδυνάμωσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών.

Η εκπαιδευτική δράση είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες και πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Microsoft Hellas.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και χαιρετισμό θα απευθύνει η κυρία Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Η εκπαιδευτική δράση ακολουθεί τους 3 θεματικούς πυλώνες του προγράμματος, Ψηφιακές δεξιότητες, Επαγγελματική ενδυνάμωση και Ψυχική ανθεκτικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην ιστοσελίδα του εδώ.

Στους συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής δράσης θα δοθεί η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης παρακολούθησης μετά το τέλος του Education Evolution: Reimagining Human Connections, εφόσον έχουν παρακολουθήσει την 1η μέρα, καθώς και τουλάχιστον μια από τις 3 επόμενες ημέρες που ακολουθούν.