Τι δεν σας λένε για την επιχειρηματικότητα | Mark Leruste

    Από: Startup Team

Όταν ξεκινήσουμε τη δική μας εταιρία θα μας λυθούν όλα τα προβλήματα, θα είμαστε επιχειρηματίες και θα είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι. Σωστά ή όχι;