Το 86% των CEOs βλέπει την ανάπτυξη να έρχεται από τις επενδύσεις στην τεχνολογία

    Από: Startup Team

Το 70% των CEOs κρίνει σημαντική τη σύναψη νέων συνεργασιών, ώστε να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το ψηφιακό πλεονέκτημα των εταιρειών τους, προσπαθούν να ενισχύσουν τα διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στα νέα δεδομένα, που δημιουργεί η πανδημία. Σε αυτήν την προσπάθεια, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και στις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού θεωρούνται κομβικά ζητήματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 68% των CEOs στην Ελλάδα απαντά ότι η επένδυση στις νέες τεχνολογίες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την αύξηση της απόδοσης της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 32% των στελεχών στην Ελλάδα εκτιμά ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της επιχείρησης στη σημερινή συγκυρία.

Στο μεταξύ, ένα εντυπωσιακό ποσοστό 90% των CEOs στην Ελλάδα (75% παγκοσμίως) απαντά ότι “διαθέτει μια επιθετική στρατηγική ψηφιακών επενδύσεων, που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι είναι οι πρωτοπόροι της αγοράς ή ότι ακολουθούν ταχύτατα”.

Ενδεικτικό της ψηφιακής εγρήγορσης των στελεχών στην Ελλάδα είναι ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό 82% (78% παγκοσμίως) δηλώνει: “πρέπει να στρέψουμε ταχύτερα τις επενδύσεις σε ψηφιακές ευκαιρίες και να εκποιήσουμε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταστούν ψηφιακά παρωχημένες”.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr