Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για την κλιματική αλλαγή

    Από: Startup Team

Με την ευκαιρία της υποβολής της 8ης Εθνικής έκθεσης (8th National communication) προς την UNFCCC, το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) απέστειλε επιστολή προς τον αρμόδιο Γεν. Γραμματεία του ΥΠΕΝ υπεύθυνο για την αποστολή βοήθειας προς χώρες με αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη οικονομίες, για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Στην επιστολή αναφέρονται συνοπτικώς οι δραστηριότητες του ΚΕΠΑ που περιλαμβάνονται στις εθνικές εκθέσεις (National Communications) από το 2000 σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και της Κεντρικής Ασίας, από το 2011 σε παγκόσμια κλίμακα, ως μέλος της ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ (UNAI), και από το 2018 ως ακαδημαϊκός κόμβος του ΟΗΕ για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNAI Hub SDG7).

Μέρος των δραστηριοτήτων του ΚΕΠΑ, για το χρονικό διάστημα 2016 – 2021, περιλαμβάνονται στις ακόλουθες διαδοχικές εθνικές εκθέσεις του ΥΠΕΝ προς την UNFCCC (7th National Communication (2018) and 4th Biennial Report (2020) under the United Nations Framework Convention on Climate Change), με τους ακόλουθους τίτλους:

  • 6.1.2 Regional Cooperation on environmental protection within the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Organization (technology transfer activity and capacity building) p.314-321, concerning the years 2016 – 2017.
  • 4.1.2. Regional Cooperation on environmental protection within the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Organization (technology transfer activity and capacity building) p.180-190, concerning the years 2016 – 2019.
  • 5.1.2 International Cooperation and knowledge transfer on Climate Change and SDG7 issues, concerning the years 2018 – 2021, (Submitted under publication national report).

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το ύψος της εκτιμώμενης ελληνικής συμμετοχής που καλύφθηκε από το ΚΕΠΑ, χωρίς κρατική συμμετοχή, μόνον για την περίοδο 2018-2021 ανέρχεται στο ποσό των €736.000,00.

Τέλος για το 2022 προτείνεται η χρηματοδότηση αριθμού πρωτοβουλιών που συνάδουν τόσο με την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας προς τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, όσο και με τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας προς τις χώρες της περιοχής, της Κ. Ασίας και της Αφρικής.