Το Women Do Business και οι προτάσεις του για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

    Από: Startup Team

Στο πλαίσιο της δημοσίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 που έγινε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, η ομάδα του Women Do Business παρουσίασε μια σειρά προτάσεων, κάποιες από τις οποίες έγιναν δεκτές και συμπεριλήφθηκαν. Στόχος αυτού, είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών δράσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι προτάσεις αυτές προωθήθηκαν από τα Μέλη & τους Συνεργάτες της Δ.ΕΠ.ΙΣ (Δημοτική Επιτροπή Ισότητας), στην Π.ΕΠ.ΙΣ. (Περιφερειακή) Κρήτης, με σκοπό τη συμβολή και τη διαφύλαξη της ισότητας των δύο φύλων. Στην συνέχεια, κατατέθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας:
πρόληψη – καταπολέμηση της έμφυλης – ενδοοικογενειακής βίας

 • ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους
 • ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
 • ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε τομεακές πολιτικές

Το Women Do Business πρότεινε τα εξής:

 • Ενημέρωση για τη σημασία του ορισμού «γυναικοκτονία» & υποχρεωτική αναφορά από τα ΜΜΕ, την αστυνομία και τους σχετικούς φορείς.
 • Ενημέρωση και δράσεις με συγκεκριμένη συχνότητα σε σώματα ασφαλείας, σε δημοσίους υπάλληλους από σχετικούς φορείς, για την έμφυλη & ενδοοικογενειακή βία. Τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης και της συμπεριφοράς ως προς το θύμα και το ανάλογο σχέδιο δράσης για την άμεση προστασία του.
 • Δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος στην αστυνομία για την ενδοοικογενειακή βία, με παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού-ης λειτουργού.
 • Ενημέρωση των αντρών που βρίσκονται σε κέντρα λήψης αποφάσεων για τη σημασία και τα οφέλη της συμπερίληψης γυναικών σε αντίστοιχες θέσεις. Παράθεση μελετών και «ασκήσεων» για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δυο φύλων στον επαγγελματικό χώρο.
 • Εκπαίδευση των γυναικείων οργανώσεων και συνεταιρισμών γύρω από την οργάνωση, την βιωσιμότητα  και την δημιουργία δράσεων με αντίκτυπο.
 • Εκπαίδευση γυναικών επιχειρηματιών για ηγετικούς/συντονιστικούς ρόλους για την προώθηση τοπικών προϊόντων.
 • Ενίσχυση των ΚΟΙΝΣΕΠ, και των κοινωνικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας.
 • Έρευνα – καταγραφή αόρατης – μη αμειβόμενης εργασίας
 • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης φορέων σε Δημόσιους Υπαλλήλους, Περιφέρεια και αγροτικές περιοχές.

Ως Women Do Business, στηρίζουμε πάντοτε τις δράσεις που προάγουν την γυναικεία ενδυνάμωση και συμβάλουν στην καταπολέμηση περιοριστικών πεποιθήσεων για την θέση της γυναίκας.