Βήματα καινοτομίας κάνει η Ε.Ε.: έρχεται το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

    Από: Startup Team

Πιο απλή επιχειρεί να κάνει η Ε.Ε. την πρόσβαση – κυρίως – των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών εταιρειών προς την καινοτομία, η οποία εξελίσσεται πλέον σε «διαβατήριο» επιβίωσης για το επιχειρείν. Σε αυτό στοχεύει το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο εισάγει η Ε.Ε. και θα παρέχει απλή και οικονομικά προσιτή προστασία των ευρεσιτεχνιών μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας καταχώρισης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επίλυσης διαφορών.

Το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μειώσει σημαντικά το κόστος της προστασίας των ευρεσιτεχνιών προς όφελος των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Έτσι αναμένεται να τονωθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και να διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσεων σε όλη την ενιαία αγορά.

Για παράδειγμα, ένα Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που καλύπτει μια περιοχή δυνητικά έως και 25 κρατών – μελών θα κοστίζει λιγότερο από €5.000 σε τέλη ανανέωσης σε διάστημα 10 ετών, αντί για το τρέχον επίπεδο κόστους της τάξης των €29.000.

Επίσης, το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μειώσει και το χάσμα μεταξύ του κόστους της προστασίας των ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες τρίτες χώρες.

Η Ε.Ε. κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με την έναρξη της περιόδου προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας για το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ισχύ του διπλώματος. Κατά την περίοδο προσωρινής εφαρμογής, το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ολοκληρώσει τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr