Συνέντευξη Startup.gr: Νικόλαος Τσονιώτης, Αλέξανδρος Μπινόπουλος


Δημοσίευση : 2014-05-15

Η Contests4Causes απευθύνεται στο κοινό, στις τοπικές επιχειρήσεις και στα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα /Οργανισμούς.

Η βασική ιδέα ήταν η δημιουργία μιας mobile πλατφόρμας μέσω της οποία οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται και να συμμετάσχουν ανά πάσα ώρα σε διαγωνισμούς κάθε κατηγορίας για ένα ένα μικρό αντίτιμο, οι επιχειρήσεις θα προβάλουν το κοινωνικό τους προφίλ μέσω δωροθεσίας και φυσικά όλος αυτός ο κύκλος θα κλείνει με την από κοινού στήριξη αναγκών της κοινωνίας μας.

Η χρήση μιας διαδικασίας όπως είναι οι διαγωνισμοί εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μετατροπής κοινών διαδικασιών σε όχημα χρηματοδότησης στόχων Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Έτσι δίνουμε βαρύτητα στον πολλαπλασιαστικό παράγοντα συμμετοχής και του μη ευαισθητοποιημένου κοινού, στοχεύοντας σε συνεχή και σοβαρή χρηματοδότηση φιλανθρωπικών στόχων.

Μέχρι στιγμής στις προσπάθειές μας έχουν ενταχθεί Το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, η Γραμμή Ζωής (Silver Alert), το δίκτυο ΠΡΑΞΙΣ και αναμένουμε το δίκτυο Μεσόγειος SOS και το Ελληνικό παράρτημα της UNICEF το οποίο πρόσφατα έλαβε και άδεια από τα κεντρικά του οργανισμού στη Γενεύη. 

Παράλληλα αρκετές επιχειρήσεις έχουν δωροθετήσει τους διαγωνισμούς μας όπως εστιατόρια, bar, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι με τελευταία τα STER Cinemas και συνεχίζουμε. 

Δεν είμαστε στην πρώτη νιότη πλέον άρα η απόφαση για μια νέα αρχή και την ίδρυση μιας startup εταιρίας δεν είναι μια επιπόλαια κίνηση. Αν λόγω ηλικίας λοιπόν και επαγγελματικής εμπειρίας μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή, είναι ότι οι καλές ιδέες πρέπει να στηρίζονται. Παρ' όλ' αυτά μια επιχειρηματική προσπάθεια απαιτεί αρκετή μελέτη, προσοχή στις λεπτομέρειες, ανοικτό μυαλό, υπομονή και επιμονή. Αλλά πιο σημαντικό είναι να ξεπεράσει κανείς τον εσωστρεφή εαυτό του και να ζητήσει βοήθεια και υποστήριξη, δυο πράγματα που η startup σκηνή διεθνώς αλλά και στη χώρα μας ευτυχώς προάγει και πραγματοποιεί.

Αλέξανδρος Μπινόπουλος

Alexandros Binopoulos is an experienced professional with more than 15 years as a software developer,project manager and business owner. Since 2008 he is the founder of TopCreations, a software company focused in delivering mobile b2c and b2b solutions.

In the last 4 years he has developed and helped build services on various sectors:

 • mobile publishing
 • health industry solutions, both for professionals and for end users
 • real time interactive experiences : voting systems, scalable b2c communication systems
 • educational content: interactive books, preschool apps
 • interactive software using wii, kinect technologies
 • augmented reality apps

Since September 2013 he is the cofounder of Contests4Causes, a contests’ based mobile platform for:

 • People that want to support causes and/or participate in contests for prizes
 • Businesses or Public Figures (aka Sponsors) that want to create brand awareness and uplift their social profile
 • Causes that need monetary support to fulfill their objectives

Alexandros’ main goal is to help change people’s quality of life with the use of technology. He believes that Contests4Causes has such a potential using a combination of micro-fundraising and social responsibility.

Νικόλαος Τσονιώτης

Nikolaos Tsoniotis was a Telecommunication Systems R&D Engineer for more than a decade. He has a solid background in the field of microwavesystemdesign as well as Wireless networking. His interest in diverse aspects of his discipline led him to a supervisor position dealing with system verification and conducting high profile field trials as well as supportinginternational TELCO customers.

An entrepreneurial spirit by nature he has also participated in the concept,development and roll-out of online ventures. This allowed him to gain betterunderstanding of project management, business and sales planning on an international level, as well as a widened perspective on online marketing and social networks.

In May 2011 he co-founds ENISTEC focusing on energy saving products and solutions for the B2B and B2C sectors.

In September 2013 he co-foundsContests4Causes, a contests’ based mobile platform for:

 • People that want to support causes and/or participate in contests for prizes
 • Businesses or Public Figures (aka Sponsors) that want to create brand awareness and uplift their social profile
 • Causes that need monetary support to fulfill their objectives

Nikolaos’ entrepreneurial efforts are based on the premises of being part of the solution and not the problem. His engineering background strengthens his belief that science should have a key role to all men's happiness

comments powered by Disqus

Kidappolis

Get ready - and stay ready - for school!
18-10-2018 - 18:15
δείτε περισσότερα

Square Terminal

All-in-one credit card machine for payments and receipts
18-10-2018 - 16:45
δείτε περισσότερα

Coda Packs

Connect your doc to the apps you use everyday.
18-10-2018 - 14:48
δείτε περισσότερα

Cirkus

Task management for real teams
18-10-2018 - 10:46
δείτε περισσότερα

Upcase by thoughtbot

An online learning platform for developers - now free
18-10-2018 - 10:29
δείτε περισσότερα

GaZoom

The platform for gamer, to share clips & find fitting mates.
18-10-2018 - 10:26
δείτε περισσότερα

Pixel Currency

Pixel style currency and cryptocurrency converter
18-10-2018 - 10:17
δείτε περισσότερα

Filmora

Cut and trim videos online instantly, simple and free!
18-10-2018 - 09:44
δείτε περισσότερα

iOS icons converter

SVG -> PNGs for all app icon sizes, for free.
18-10-2018 - 08:59
δείτε περισσότερα

Web to Image (URL & HTML to Image)

API for taking screenshot of a webpage from URL or HTML.
18-10-2018 - 08:09
δείτε περισσότερα