TTMI Consulting Ltd - Γιάννης Τρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος

Αρχικά, να εξετάσουν ειλικρινά και προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση έτσι ώστε τα κριτήρια των πολλών επόμενων επιλογών να είναι εύκολα και οι αποφάσεις κοντά στην βασική επιχειρηματική ιδέα.


Δημοσίευση : 2013-04-01

Ο Γιάννης Ε. Τρούλης έχει Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και το Διεθνές Εμπόριο από το Concordia University Μοντρεάλ, Καναδά.

Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα σε Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων στο McGill University, Μοντρεάλ και στο ΜΒΑ του Leicester University, UK.

Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΤΜΙ (Technology Transfer – Innovation Marketing) Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ από το 2010.

Δραστηριοποιείται τα τελευταία 12 έτη σε προγράμματα τεχνολογικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα και σε χώρες της Μαύρης Θάλασσας, στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων για ελληνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες υποστήριξης στα γραφεία.

Διαμεσολάβησης Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, καθώς επίσης στην υποστήριξη σχηματισμού περιφερειακών και θεματικών ερευνητικών κοινοπραξιών, των δικτύων και των δραστηριοτήτων τους.

Προηγουμένως είχε 16 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας στον Καναδά ως ιδρυτής, ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής δύο επιχειρήσεων σε διεθνές εμπόριο τροφίμων, συσκευασία και διανομή.

Ασχολήθηκε επίσης πολύ ενεργά με τη διοίκηση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, για 25 χρόνια, στο Καναδά και την Ελλάδα.

Είναι Γενικός Γραμματέας του Καναδο-ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και πρόσφατα έληξε η θητεία του ως o εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Business Chamber του Enterprise Policy Group, συμβουλευτικού σώματος της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι τομείς των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρίας περιλαμβάνουν:

 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη για νεοφυείς (start-ups)
 • Προσδιορισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Διαμόρφωση στρατηγικής για ανάπτυξη
 • Διαμόρφωση και έλεγχος προϋπολογισμού
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας αγοράς
 • Αξιοποίηση διαθεσίμων χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας
 • Έρευνα τεχνολογικών ευκαιριών
 • Εκτίμηση τεχνολογικών αναγκών
 • Διερεύνηση χρηματοδοτικών επιλογών για κεφάλαιο έναρξης
 • Διαμόρφωση/ σύνταξη επενδυτικής πρότασης
 • Συμβουλευτική ανασχεδιασμού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Ταχεία διάγνωση επιχειρηματικών αναγκών
 • Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • Επαναπροσδιορισμός αγοράς στόχου
 • Μελέτες αναδιοργάνωσης
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Προετοιμασία Επενδυτικού φακέλου
 • Προσδιορισμός επενδυτικών ευκαιριών
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών

Γιατί αποφασίσατε να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα μόνος/η σας;

Η ΤΤΜΙ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ είναι βλαστός (spin-out) άλλης εταιρείας συμβούλων (Intermas Consultants Ltd.) από την οποία στελέχη με δεκαετή και πλέον εμπειρία στη συμβουλευτική και σε διαχείριση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, συνεργάστηκαν στην δημιουργία της .

Ήταν η φυσική συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας και της σθεναρής πίστης ότι το επιχειρείν, παρά τις αντίξοες συνθήκες για τον ίδιο, υπερτερεί της όποιας μισθωτής εργασίας. Βέβαια, υπεισέρχονται επίσης πολλοί επιπλέον παράγοντες, όπως η αναμενόμενη αποδοτικότητα των προσωπικών δεξιοτήτων σε αυτόνομο πλαίσιο εργασίας, το προσωπικό όραμα αναφορικά με το υπόλοιπο της εργασιακής ζωής και οι προσδοκίες απόδοσης και προσωπικής αυτοπραγμάτωσης μέσα από το συγκεκριμένο τύπο επιχειρηματικότητας.

Τι συμβουλές δίνετε για τους νέους επιχειρηματίες out there!

Αρχικά, να εξετάσουν ειλικρινά και προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση έτσι ώστε τα κριτήρια των πολλών επόμενων επιλογών να είναι εύκολα και οι αποφάσεις κοντά στην βασική επιχειρηματική ιδέα.

Μεγάλη σημασίας ζήτημα είναι να εντοπιστούν εγκαίρως, να προσδιοριστούν ή, ακόμα καλύτερα, να προσεγγιστούν (έστω μερικοί) δυνητικοί πελάτες και να διαπιστωθεί έγκυρα ότι η επιχειρούμενη προσφορά θα βρει ανταπόκριση στην υφιστάμενη ζήτηση, με προϋποθέσεις και στα πλαίσια που θα καλύπτουν ικανοποιητικές προσδοκίες βιωσιμότητας.

Οι οικονομικές εκτιμήσεις για το εγχείρημα να είναι λογικές, κατά το δυνατόν ρεαλιστικές και να επιδιώξουν να κάνουν πρόβλεψη των οικονομικών αναγκών. Επίσης, να εκτιμηθεί επακριβώς το αναγκαίο κεφάλαιο για την συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα και να διασφαλίσουν ότι είναι διαθέσιμο. Ένας ασφαλής πρόχειρος δείκτης (rule of thumb) για το «επαρκές» κεφάλαιο είναι να τριπλασιάσει ο επιχειρηματίας το διαφαινόμενο από τις οικονομικές εκτιμήσεις αναγκαίο κεφάλαιο για να μην αντιμετωπίσει δυσάρεστες στενωπούς και αδιέξοδα.

Αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η εκπόνηση ενός πλήρους και ρεαλιστικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, κατά προτίμηση με τη συνδρομή ειδικών/έμπειρων συμβούλων, το οποίο θα αναδείξει τις πραγματικές ευκαιρίες στην αγορά, τους κινδύνους (τεχνολογικούς, λόγω ανταγωνισμού κ.α.) και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η επιχείρηση να αρχίσει την δραστηριότητά της επαρκώς πληροφορημένη, υποψιασμένη και εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει τις συνθήκες της αγοράς

Περισσότερα:

Προτείνουμε σε όποιον ενδιαφέρεται να μαθαίνει τα πιο φρέσκα νέα για το επιχειρείν να κάνει “Like” στην ιστοσελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/TTMI-Consulting-Ltd/159085417528689

page: www.ttmi.gr

comments powered by Disqus

LandingCast

Awesome websites for Podcasts
20-10-2018 - 07:46
δείτε περισσότερα

Mood Mingle

A social network based on moods
20-10-2018 - 07:03
δείτε περισσότερα

Moplan

How much can you spend today?
20-10-2018 - 07:00
δείτε περισσότερα

CoinsAlbum

A simple way show the price changes of the virtual currency
20-10-2018 - 07:00
δείτε περισσότερα

Hype Link

List links to social, streaming platforms, and more.
20-10-2018 - 07:00
δείτε περισσότερα

Stairs Rush Reloaded

Retro Hoppy Arcade
20-10-2018 - 07:00
δείτε περισσότερα

1ty.me

Self destructing links for sharing sensitive information
20-10-2018 - 07:00
δείτε περισσότερα

Drafta

A place to keep your design projects
20-10-2018 - 07:00
δείτε περισσότερα

Amazing Fables

Personalised Books For Young Readers
20-10-2018 - 07:00
δείτε περισσότερα

TLDRdaily with Matt and Co

5-min daily podcast where interesting people TLDR an article
19-10-2018 - 13:42
δείτε περισσότερα