Loft2work - Social Enterprise

Community and coworking space in Athens, co-creating with you an environment of sustainability and innovation.


Δημοσίευση : 2013-01-02

To Loft2work είναι μια κοινωνική επιχείρηση με σκοπό την έμπνευση, δικτύωση και ενεργοποίηση ατόμων που έχουν εξελίξιμες, και εν δυνάμει, βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες. Κυρίως, ενθαρρύνει ιδέες που έχουν στόχο να δημιουργήσουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία.

Το Loft2work προσφέρει πρόσβαση σε δίκτυο ανθρώπων και υποδομές, εξυπηρετώντας ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, το οποίο εργάζεται συλλογικά για έναν καλύτερο κόσμο. 

Το Loft2work δημιουργεί φυσικούς, ψηφιακούς και κοινωνικούς χώρους στοχεύοντας σε αναδιαμόρφωση και αλλαγή
, σε επίπεδο χωρών, οργανισμών και κουλτουρών/πολιτισμών. Μέσα από έρευνα, σχεδιασμό και υλοποίηση το Loft2work διαμορφώνει μικροδομές με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε χώρες σε κρίση, όπως η Ελλάδα.

Αποστολή μας είναι να νιώσετε άνετα, “σαν στο σπίτι σας” και να σας δείξουμε ότι η εργασία στο σωστό περιβάλλον μπορεί να είναι δημιουργική, ευχάριστη και αποδοτική.

WEBSITE: http://www.loft2work.gr
FACEBOOK: http://www.facebook.com/loft2work

Πως ξεκίνησε η ιδέα του Loft2work; Τι ήταν αυτό που σας ώθησε και πώς ανακαλύψατε αυτό το \"κενό\" στην αγορά;

Ειρήνη: Ξεκίνησε από προσωπική έρευνα του καθένα μας, από παρατήρηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και τρόπως οργάνωσης. Οι συνεργατικοί χώροι είναι ένας νέος τρόπος εργασίας, που φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους, δημιουργούν κοινότητες από τις οποίες δημιουργούνται συνεργασίες και επέρχεται συνεχής μάθηση. Αυτό που χρειαζόταν τη δεδομένη στιγμή στην Ελλάδα ήταν, παράλληλα με τη στροφή προς τη συνεργασία, να υπάρξει και μια στροφή στην κοινωνία. Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και έχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Η ανάγκη των κοινοτήτων αυτών για μια υποστηρικτική υποδομή καθώς και τα δυστυχώς συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, μας ώθησαν στη δημιουργία ενός χώρου που θα δρα ως καταλύτης για την κινητοποίηση ατόμων με δημιουργικές ιδέες αλλά και ιδέες που μπορούν να δώσουν λύσεις σε έντονα κοινωνικά προβλήματα, βοηθώντας έτσι σε συλλογικές και ατομικές πρωτοβουλίες.

Αναφέρετε στην ιστοσελίδα σας πως <<Αποστολή μας είναι να νιώσετε άνετα, “σαν στο σπίτι σας”>>, πιστεύετε ότι μία οποιαδήποτε επιχειρηματική ιδέα θα είναι πιο επιτυχημένη με αυτό τον τρόπο και γιατί;

Ανδρέας: Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε μια θετική και άνετη ατμόσφαιρα για όλους μας τους συνεργάτες και τα μέλη της κοινότητάς μας, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα. Σαφώς όταν κάποιος νιώθει άνετα, μπορεί να επιτύχει πολλά περισσότερα, από ό,τι όταν αισθάνεται πως υπάρχει περιορισμός της ελευθερίας κινήσεών του. Με αυτό δεν εννοούμε πως δεν υπάρχει επαγγελματισμός, αλλά πως οι χώροι μας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να ενισχύεται η ανοιχτή επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων, η διάχυση και δημιουργία ιδεών μέσα από μια πιο άτυπη και χαλαρή ατμόσφαιρα. Επίσης, διακρίνουμε στους ανθρώπους μια αυξημένη αίσθηση του "φόβου", οπότε θεωρούμε σημαντικό να δημουργούμε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον που δίνει περιθώριο στους ανρθώπους να συγκεντρωθούν στην ανάπτυξη τους και των ιδεών, επιχειρηματικών ή μη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν αυτή την στιγμή στην αγορά.

Τα startups συνεχώς αυξάνονται, πολλοί νέοι αναζητούν κάποιο χώρο για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δραστηριότητές τους, ποιά είναι τα κύρια πλεονεκτήματα που θα ωθούσαν έναν επιχειρηματία ή μία ομάδα να εργαστεί στους δικούς σας χώρους;

Aνδρέας: Η καρδιά του Loft2work, και κατά την άποψη μας κάθε συνεργατικού χώρου, δεν είναι η χρήση των υποδομών του αυτών καθ'αυτών, αλλά το γεγονός πως κάποιος που δουλεύει σε έναν συνεργατικό χώρο γίνεται μέλος της κοινότητάς του. Επομένως, το μεγαλύτερο όφελος που έχει κάποιος που θα επιλέξει να στεγάσει τις δραστηριότητές του σε έναν συνεργατικό χώρο, είναι η δυνατότητα που θα έχει να αλληλεπιδρά με την κοινότητα του χώρου αυτού, να αποκτά νέες γνώσεις από τις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνονται στο χώρο αλλά και μέσα από την εργασία και συνεργασία του με το χώρο να αποκτά στοχευμένη δικτύωση με άτομα και ομάδες με τις οποίες θα μπορούσε να αναπτύξει δυνητικά συνεργασίες. Σημασία έχει λοιπόν τα άτομα ή οι ομάδες που αποφασίζουν να γίνουν μέλη της κοινότητας ενός συνεργατικού χώρου, να δουν κατά πόσο τους ταιριάζει το περιβάλλον και το κλίμα του χώρου, καθώς και τι κατεύθυνση έχει ο χώρος αυτός και πως ''δένει'' με το δικό τους αντικείμενο. Εμείς από μεριάς μας παρέχουμε ένα περιβάλλον άνετο, ανοικτό, δημιουργικό με έντονη την αίσθηση της κοινότητας και της αλληλουποστήριξης με μεγάλη έμφαση στη συνεχή μάθηση αλλά και την κοινωνική αποτύπωση των δραστηριοτήτων μας, φέρνοντας ανθρώπους κοντά με σκοπό την κοινωνική αλλαγή.

Δημιουργείτε έναν χώρο εργασίας για πολλά άτομα ή μικρές ομάδες. Πώς μπορούν αυτές να προσαρμοστούν στίς συνθήκες μίας άλλης εταιρίας; πως γίνεται η ευθυγράμμιση ανάμεσα στη δική σας κουλτούρα και την κουλτούρα της εκάστοτε ομάδας, είναι εύκολο ή όχι;

Ειρήνη: Όπως συζητήσαμε και παραπάνω, αποστολή μας είναι να κάνουμε όσους επισκέπτονται στο χώρο μας να νιώσουν άνετα, όπως στο σπίτι τους. Επομένως η κουλτούρα μας είναι από την αρχή της πολύ ευέλικτη και ανοιχτή, ο καθένας λειτουργεί με τρόπο τέτοιο που τον/ την εξυπηρετεί χωρίς να παρεμβαίνει και να ενοχλεί τους γύρω του/ της. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο θετικά σχόλια για την προσέγγιση αυτή, ενώ τα άτομα δε φαίνεται να χρειάζονται κάποια περίοδο προσαρμογής, ξεκινάνε αμέσως να δουλεύουν και να κυκλοφορούν στο χώρο άνετα.

Μία από τις υπηρεσίες σας είναι η παροχή εργασίας σε άτομα που δουλεύουν εκτός γραφείου. Κατά πόσο επηρεάζει την αποδοτικότητα ενός υπαλλήλου μια τέτοια υπηρεσία και πόσο εύκολη είναι η συνεργασία με υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν από τον δικό τους χώρο;

Ειρήνη: Πολλές φορές η εργασία από έναν διαφορετικό χώρο είναι αναγκαία για να απελευθερωθεί καταπιεσμένη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα. Στον παραδοσιακό χώρο εργασίας υπάρχουν τα στοιχεία της ρουτίνας, των υποχρεώσεων, της κουλτούρας της εταιρείας που επηρεάζει την εργασία των υπαλλήλων, ενώ σε έναν νέο, συνεργατικό χώρο όπως ο δικός μας, υπάρχει μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα και πολλά διαφορετικά ερεθίσματα, ενώ δεν υπάρχει επηρεασμός από το περιβάλλον της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα άτομα να ξεμπλοκάρουν, να γεννούν νέες ιδέες και να ανανεώνονται αποδίδοντας καλύτερα στη δουλειά τους. Δουλεύοντας από το σπίτι μπορεί να αποφεύγεται το κλίμα της δουλειάς και η ρουτίνα, αλλά η προσοχή μας μπορεί να αποσπαστεί πολύ πιο εύκολα και είναι πιο δύσκολο να δουλέψει κάποιος με σύστημα και αυτοπειθαρχία, χωρίς να ασχολείται παράλληλα και με διάφορα άλλα που προκύπτουν μέσα στη μέρα, όπως τηλεφωνήματα, ξαφνικές επισκέψεις κλπ. Επιλέγοντας έναν συνεργατικό χώρο για να δουλέψει κανείς είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε σε συνδυασμό με τη δουλειά από το γραφείο, επιτυγχάνεται η ανανέωση, η επικοινωνία και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, όλα αυτά σε ένα άνετο και φιλικό, αλλά παράλληλα και επαγγελματικό περιβάλλον.

Συναναστρέφεστε καθημερινά με άτομα που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, ποια εικόνα έχετε μέσα από την εμπειρία σας για το “startup ecosystem” το οποίο συνεχώς μεγαλώνει και τι συμβουλές θα δίνατε σήμερα σε όσους/ες επιχειρούν τώρα να εισέλθουν στ

Ειρήνη: Η επιχειρηματικότητα τελευταία έχει εμφανίσει μεγάλη ανάπτυξη κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό καθώς δείχνει πως τα άτομα πλέον επιλέγουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να ακολουθήσουν το ένστικτό τους. Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να προσέξουν στο χτίσιμο γερών θεμελίων στα πρώτα κρίσιμα χρόνια λειτουργίας τους, τα οποία θα καθορίσουν όχι μόνο την επιβίωση ή μη του εγχειρήματός τους, αλλά και την πορεία που θα ακολουθήσει. Η συμβουλή μας προς όσους ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και επιθυμούν να κάνουν κάτι ουσιώδες είναι να προσέξουν να μη παρασυρθούν από τον αρχικό ενθουσιασμό αλλά και να μην τον χάσουν. Πρέπει να δουλέψουν σκληρά, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όσα εμπόδια και αν εμφανιστούν και να σταθούν στην ουσία και όχι στο φαίνεσθαι, καθώς αυτός είναι μια πολύ συχνή παγίδα, όπως σε οτιδήποτε είναι δημοφιλές κατά καιρούς. Σκληρή δουλειά, πιο πολλές πράξεις παρά λόγια και ανοιχτή επικοινωνία, είναι οι δικές μας συμβουλές.

 

Kωνσταντίνα: Να σημειώσουμε πως επικεντρωνόμαστε κυρίως στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το λεγόμενο "startup ecosystem" κάνει ακόμα τα πρώτα του βήματα που αρχικά άγγιζαν μόνο τον τομέα της τεχνολογίας. Τον περασμένο χρόνο βλέπουμε πως διεκδικούν και άλλοι τομείς εξίσου να γίνουν μέρος του "startup ecosystem", να συνεργάζονται για την παραγωγή λύσεων σε πραγματικά προβλήματα. Θεωρώ πως έχουμε ξεπεράσει το σημείο που τα τα μοναδικά πράγματα που σχετίζαμε με τον όρο επιχειρηματικότητα είναι ένας νέος ιστοτόπος, μια νέα εφαρμογή smart phone. Βασική συμβουλή είναι: Να ακούμε περισσότερο, να φιλτράρουμε πληροφορία και να είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες.

comments powered by Disqus

Impocall

Really useful and simple iOS app to manage your calendar.
15-12-2018 - 08:05
δείτε περισσότερα

Paytouch

POS software to sell, manage and grow your business.
15-12-2018 - 08:02
δείτε περισσότερα

RaterFox for Chrome 2.0

The must-have Chrome extension for movie hunters
15-12-2018 - 08:01
δείτε περισσότερα

PowerSong

Find which songs make you run or cycle faster!
15-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

ListWithMe

Create and share editable lists in iMessage
15-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

Visibly

Nurture a culture of employee advocacy
15-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

Responsive Design Checker

Check how responsive is your website across device sizes
15-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

Git Butler

Automate GitHub pull request & issue workflows
15-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

SnoozYe

Put Kanye West news to sleep 😴
15-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

Kodi King

Board game of strategy played between friends, family & kids
15-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα