Φωτακίδης Δημήτρης, Στεργίου Χρήστος

Αν δεν ρισκάρεις δεν μπορείς να αποτύχεις αλλά φυσικά αν δεν ρισκάρεις δεν μπορείς και να ΠΕΤΥΧΕΙΣ.


Δημοσίευση : 2012-08-01

Η Analysis Business Consulting  είναι μια νέα και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη και δραστηριοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός της είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με γνώμονα την υποστήριξη των σύγχρονων αναγκών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημοσίων οργανισμών.Η εταιρία ιδρύθηκε από 2 στελέχη με επιστημονικό υπόβαθρο και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο.

Τα στελέχη της εταιρίας είναι ο  Φωτακίδης Δημήτρης και ο Στεργίου Χρήστος. Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο της εταιρίας είναι υψηλό λόγω των σπουδών των στελεχών της στο τμήμα Οικονομικών επιστημών του Α.Π.Θ. ενώ υπάρχει και απαραίτητη εξειδίκευση και στις σύγχρονες τάσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω κατοχής του Μεταπτυχιακού Τίτλου Εξειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση από το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Θερμοκοιτίδα της Τεχνόπολης (www.technopolis.gr) σε ένα σύγχρονο κτίριο εντός της ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης δείχνοντας έτσι την αποδοχή της ως μια  εταιρία που δύναται να προάγει την καινοτομία στις υπηρεσίες της αλλά και στον εν γένη τρόπο λειτουργίας.

Κύριες Υπηρεσίες

Η Analysis Business Consulting προσφέρει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πελατών της σε οργανωτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Η εταιρία διαθέτοντας εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις προς την επίτευξη των στόχων τους με την εκμετάλλευση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών μηχανισμών και παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το στάδιο της πληροφόρησης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, έως και την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών.

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

  • Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κλπ)
  • Επιχειρησιακές Μελέτες (Business Plan, Marketing Plan, κλπ)
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων (Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, BPR, κλπ)
  • Οργάνωση Επιχειρήσεων (Συστήματα ISO, Ανάλυση Αριθμοδεικτών, κλπ)

Γιατί αποφασίσατε να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα μόνοι σας?

Αν δεν ρισκάρεις δεν μπορείς να αποτύχεις αλλά φυσικά αν δεν ρισκάρεις δεν μπορείς και να ΠΕΤΥΧΕΙΣ.

Σκοπός της Analysis Business Consulting αποτελεί η διαφοροποίηση της μέσω της παροχής  Εξειδικευμένων και Προσωποποιημένων υπηρεσιών οι οποίες στοχεύουν να την διαφοροποιήσουν από το ευρύτερο φάσμα των συμβουλευτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σήμερα, φέρνοντας την ένα βήμα μπροστά από παρωχημένες πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων. Επιπλέον, η εταιρία λόγω της ευελιξίας της θα μπορεί να λειτουργεί και ως “Personal Bussiness Coach”, διεκδικώντας θέση μόνιμου επιτελικού τμήματος της εκάστοτε επιχείρησης διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στηρίζεται στη συνύπαρξη της ευελιξίας και της εξειδίκευσης που επιτρέπει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία εσωτερικής οργάνωσης με εξειδικευμένη πελατοκεντρική προσέγγιση και μεθοδολογία διαχείρισης έργων.

Τι προοπτικές υπάρχουν για την επιχειρηματικότητα?

Παρά την δύσκολη κατάσταση της οικονομίας και την ύφεση που υπάρχει πάντα υπάρχουν ευκαιρίες αλλά και κενά στην αγορά.  Αυτά τα κενά στην αγορά (είτε μέσω κάποιας καινοτομίας είτε με την παροχή διαφοροποιημένων ποιοτικών υπηρεσιών σε έναν μη κορεσμένο κλάδο) πρέπει να εκμεταλλευθεί ο κάθε νέος επιχειρηματίας. Επιπλέον με την ενεργοποίηση  του ΕΣΠΑ δίνονται οι πόροι αλλά και η απαιτούμενη ρευστότητα στην αγορά ώστε να λυθεί ένα καίριο ζήτημα, αυτό της ψυχολογίας του καταναλωτή.

Βασικό συστατικό που διασφαλίζει την άμεση αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στην Ελληνική αγορά είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. με τίτλο “Ευρώπη 2020″. Η “Ευρώπη 2020″ είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία. Με μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προτεραιότητες έχουν περιληφθεί στις προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (2014-2020).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οριστικοποίησε στις 17 Ιουνίου 2010 τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την επόμενη δεκαετία. Η στρατηγική αυτή, γνωστή πλέον ως «Ευρώπη 2020» σκοπεύει στο να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει από αυτήν ισχυρότερη, τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, το αναπτυξιακό δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σύγκλιση.

Τι συμβουλές δίνετε για τους νέους επιχειρηματίες out there!

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι ένας όρος ο οποίος συχνά αποφεύγεται να αναφερθεί ή ακόμα και αντιμετωπίζεται με γέλια. Ναι προφανώς και δεν βιώνουμε τέλειες συνθήκες επιχειρηματικότητας, αυτό όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι απαγορευτικό για να επιχειρήσεις.

Η Analysis Business Consulting για παράδειγμα αποτελεί την πρώτη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία στην Ελλάδα δείχνοντας τον δρόμο στην άρση κρίσιμων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Μέσω μιας νέας νομοθεσίας και της πολυσυζητημένης Υπηρεσίας Μιας Στάσης η εταιρία καταφέρει να ιδρυθεί μέσα σε τρείς ώρες από μια μόνο υπηρεσία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Τι μπορούμε να συμβουλέψουμε εμείς σε νέους δυνητικούς επιχειρηματίες? Μια ιδέα μπορεί να είναι πιο πολύτιμη από όλα τα κεφάλαια του κόσμου. Συνεπώς, (Re)Search – Plan – Develop – Act!

Ποια είναι τα συστατικά της επιτυχίας για μια νέα επιχείρηση

Κύρια συστατικά της επιτυχίας για μια επιχείρηση που θέλει να ξεκινήσει την δράση της αποτελούν:

  • Το οργανωτικό της σύστημα
  • Οι σύγχρονες υποδομές
  • Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
  • Οι στρατηγικές συνεργασίες

Συνέντευξη στον ANT1

http://www.youtube.com/watch?v=ubj5A8gmuLs&feature=plcp

Συνέντευξη στο Μακεδονία TV

http://www.youtube.com/watch?v=ncAdHlwgTEw&feature=plcp

Δικτύωση

Website: www.analysisbc.gr

Facebook: facebook.com/AnalysisBusinessConsulting

Twitter: twitter.com/AnalysisBC

comments powered by Disqus

Screen Guru

Take clean screenshots of any website
17-12-2018 - 13:09
δείτε περισσότερα

LocalLink

Find & Join nearby groups to socialize & learn new things
17-12-2018 - 11:44
δείτε περισσότερα

StealthMail

Best-in-class secure email channel solutions 📧🔒
17-12-2018 - 10:41
δείτε περισσότερα

remove.bg

Remove the background of any image 100% automatically
17-12-2018 - 09:14
δείτε περισσότερα

FareFirst

Best meta search tool for booking cheap flights and hotels.
17-12-2018 - 08:29
δείτε περισσότερα

Giftopix

Find the perfect gift in minutes for everyone on your list
17-12-2018 - 08:27
δείτε περισσότερα

Optician Sans

A free font based on the historical eye charts
17-12-2018 - 08:10
δείτε περισσότερα

Tok 1.0

âš¡Instant & Non-Intrusive Calls for Slack
17-12-2018 - 08:01
δείτε περισσότερα

Scrola

Create scrolling website screenshots, easily
17-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα

Costie

Real-time meeting cost calculator.
17-12-2018 - 08:00
δείτε περισσότερα