Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, στις Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, μέσω των συνεργατικών χώρων (co-working spaces)

Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, στις Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, μέσω των συνεργατικών χώρων (co-working spaces)
Ημερομηνία: 27/10     Εμφανίσεις: 319
πηγή: entre.gr

Τα co-working spaces, έχουν έρθει στο προσκήνιο της οικονομικής ζωής των μεγάλων πόλεων τα τελευταία 5 χρόνια. Ως όρος δεν είναι ακόμα πολύ διαδεδομένος. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους, γνωστοί ως Συνεργατικοί Χώροι, στους οποίους η φύση δουλειάς είναι εντελώς διαφορετική από αυτή ενός γραφείου. Περιλαμβάνει ένα κοινόχρηστο εργασιακό περιβάλλον με ανεξάρτητη δραστηριότητα. Συνήθως οι χρήστες/επισκέπτες των co-working spaces είναι νέοι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν έναν χώρο για προσωπική εργασία, συνεργασία, επαγγελματική εξέλιξη και κοινωνικότητα. Στους συνεργατικούς χώρους οι νέοι μπορούν να συναντήσουν έμπειρους επαγγελματίες διευρύνοντας έτσι τη δικτύωση τους.

Υπό αυτό το πλαίσιο άρχισε να τρέχει το διετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Youth Re-workingrural – Foresting youth entrepreneurship and local development in rural areas through co-working and spaces reconversion”, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, όπως επίσης εταίροι από Νορβηγία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία και Λετονία. Η πρώτη διακριτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Caceres της Ισπανίας κατά το διάστημα 25 και 26 Σεπτεμβρίου.

Σκοπός του έργου είναι:

  • Να προωθηθεί μέσω των co-working spaces η απασχολησιμότητα των νέων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.
  • Να αυξηθούν οι δεξιότητες τους.
  • Τέλος να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητά τους, η δικτύωση, η εκπαίδευση και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες κοινωνικής ανάπτυξης.

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτών των στόχων  είναι το επόμενο διάστημα να δημιουργηθεί ένα χάρτης ο οποίος θα λειτουργεί ως οδηγός που θα παρουσιάζει πληροφορίες για την ανεργία και πληροφορίες για νέες ευκαιρίες με τη χρήση εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών από κάθε χώρα-εταίρο.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση προγραμματίστηκε να γίνει τον Ιανουάριο στην Νορβηγία. Για κάθε επόμενο βήμα/διαδικασία του έργου θα αναρτώνται κατά καιρούς αντίστοιχα άρθρα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου μας.

διαβάστε περισσότερα εδώ: entre.gr


Quick Pad

One device to rule them all
18-07-2018 - 21:02
δείτε περισσότερα

Startup School 2018 - from Y Combinator

Y Combinator’s free online course for startups
18-07-2018 - 17:00
δείτε περισσότερα

BotStar V2

Design, develop and train chatbots. Visually!
18-07-2018 - 15:13
δείτε περισσότερα

Bubble 2.0

Build and host web applications without having to write code
18-07-2018 - 15:00
δείτε περισσότερα

Effct

SAAS platform to help you publish audio content on Alexa
18-07-2018 - 12:48
δείτε περισσότερα

Water Intake Reminder

Android app that reminds you to drink, tracks hydration
18-07-2018 - 12:47
δείτε περισσότερα

Appbot

Tool to understand customer feedback across all channels
18-07-2018 - 12:39
δείτε περισσότερα

Invest Theory

See what others are trading. Get free stock alerts.
18-07-2018 - 12:33
δείτε περισσότερα

ARMeto

Video shooting app that plays in AR
18-07-2018 - 12:31
δείτε περισσότερα

Tododay

A to-do application based on "day".
18-07-2018 - 12:25
δείτε περισσότερα