Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, στις Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, μέσω των συνεργατικών χώρων (co-working spaces)

Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων, στις Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, μέσω των συνεργατικών χώρων (co-working spaces)
Ημερομηνία: 27/10     Εμφανίσεις: 233
πηγή: entre.gr

Τα co-working spaces, έχουν έρθει στο προσκήνιο της οικονομικής ζωής των μεγάλων πόλεων τα τελευταία 5 χρόνια. Ως όρος δεν είναι ακόμα πολύ διαδεδομένος. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους, γνωστοί ως Συνεργατικοί Χώροι, στους οποίους η φύση δουλειάς είναι εντελώς διαφορετική από αυτή ενός γραφείου. Περιλαμβάνει ένα κοινόχρηστο εργασιακό περιβάλλον με ανεξάρτητη δραστηριότητα. Συνήθως οι χρήστες/επισκέπτες των co-working spaces είναι νέοι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν έναν χώρο για προσωπική εργασία, συνεργασία, επαγγελματική εξέλιξη και κοινωνικότητα. Στους συνεργατικούς χώρους οι νέοι μπορούν να συναντήσουν έμπειρους επαγγελματίες διευρύνοντας έτσι τη δικτύωση τους.

Υπό αυτό το πλαίσιο άρχισε να τρέχει το διετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Youth Re-workingrural – Foresting youth entrepreneurship and local development in rural areas through co-working and spaces reconversion”, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, όπως επίσης εταίροι από Νορβηγία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία και Λετονία. Η πρώτη διακριτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Caceres της Ισπανίας κατά το διάστημα 25 και 26 Σεπτεμβρίου.

Σκοπός του έργου είναι:

  • Να προωθηθεί μέσω των co-working spaces η απασχολησιμότητα των νέων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.
  • Να αυξηθούν οι δεξιότητες τους.
  • Τέλος να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητά τους, η δικτύωση, η εκπαίδευση και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες κοινωνικής ανάπτυξης.

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτών των στόχων  είναι το επόμενο διάστημα να δημιουργηθεί ένα χάρτης ο οποίος θα λειτουργεί ως οδηγός που θα παρουσιάζει πληροφορίες για την ανεργία και πληροφορίες για νέες ευκαιρίες με τη χρήση εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών από κάθε χώρα-εταίρο.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση προγραμματίστηκε να γίνει τον Ιανουάριο στην Νορβηγία. Για κάθε επόμενο βήμα/διαδικασία του έργου θα αναρτώνται κατά καιρούς αντίστοιχα άρθρα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου μας.

διαβάστε περισσότερα εδώ: entre.grTalkSearch by Algolia

An interactive search experience for conference videos
15-12-2017 - 18:40
δείτε περισσότερα

Eliot & Me

When & where to travel free by listing your home on Airbnb
15-12-2017 - 17:41
δείτε περισσότερα

Hashcut

Video Highlights Made Easy
15-12-2017 - 15:22
δείτε περισσότερα

Twain

News app to escape your filter bubbles & discover new stuff
15-12-2017 - 14:54
δείτε περισσότερα

Code To Go

Find updated snippets for common JavaScript use cases
15-12-2017 - 12:40
δείτε περισσότερα

Thor ET-One

Fully electric. Fully capable at 80,000 pounds.
15-12-2017 - 11:51
δείτε περισσότερα

Cominsoon

Building your audience before building your product
15-12-2017 - 11:40
δείτε περισσότερα

CoinShilling

List of crypto currency activity on Reddit and Twitter
15-12-2017 - 11:38
δείτε περισσότερα

Tall Tweets

Tall Tweets, now with support for 280 characters
15-12-2017 - 11:31
δείτε περισσότερα

Bing Intelligent Answers

Bing makes answers smarter using Reddit
15-12-2017 - 11:20
δείτε περισσότερα