Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Facebook: Παραδέχεται ότι τουλάχιστον 12% των προφίλ είναι ψεύτικα

Facebook: Παραδέχεται ότι τουλάχιστον 12% των προφίλ είναι ψεύτικα
Ημερομηνία: 13/11     Εμφανίσεις: 502

Η γνωστή πλατφόρμα social media έχει πολύ περισσότερους ψεύτικους και διπλούς λογαριασμούς απ’ ό,τι παραδεχόταν μέχρι σήμερα.

του David Z. Morris

Τα οικονομικά μεγέθη του Facebook εξελίσσονται θαυμάσια, αλλά τα νέα δεν είναι τόσο καλά αναφορικά με κάποιους άλλους αριθμούς. Η γνωστή πλατφόρμα social media έχει πολύ περισσότερους ψεύτικους και διπλούς λογαριασμούς απ’ ό,τι παραδεχόταν μέχρι σήμερα.

Έως και 10% των λογαριασμών που είναι ενεργοί κάθε μήνα στο Facebook είναι διπλοί, δηλαδή «χρησιμοποιούνται από έναν άνθρωπο που έχει ήδη δραστηριότητα και παρουσία στο Facebook», σύμφωνα με τον ορισμό του David M. Wehner, γενικού οικονομικού διευθυντή της εταιρείας.

Παράλληλα, ο Wehner αποκάλυψε ότι 2%-3% των λογαριασμών είναι «μη αυθεντικοί» και χρησιμοποιούνται «για spam και άλλους σκοπούς που αντιβαίνουν στην πολιτική» της εταιρείας.

Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα των προηγούμενων εκτιμήσεων του Facebook, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό των διπλών λογαριασμών ήταν 6% και το αντίστοιχο ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών ήταν 1%, όπως παραθέτει το Business Insider.

Ο Wehner ανέφερε ότι τα νέα στοιχεία προέκυψαν από την εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογίας μέτρησης – γεγονός που υποδηλώνει ότι μέχρι τώρα το Facebook δεν είχε ορθή εικόνα του πραγματικού ποσοστού διπλών και ψεύτικων λογαριασμών.

Δεδομένου ότι η συνολική βάση μηνιαίων χρηστών της πλατφόρμας είναι 2,07 δισεκατομμύρια λογαριασμοί, ο αριθμός των εντελώς ψεύτικων λογαριασμών ίσως αγγίζει τα 60 εκατομμύρια.

Αν και τα έσοδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες, η τιμή της μετοχής του Facebook μειώθηκε, εν μέρει λόγω των σχεδίων σημαντικής αύξησης των δαπανών το 2018.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mark Zuckerberg, είπε ότι ένα μέρος αυτών των δαπανών θα διοχετευθεί «στον εντοπισμό των κακών δρώντων και των κακών συμπεριφορών». Αυτό περιλαμβάνει και την αφαίρεση ψεύτικων ειδήσεων και ρητορικής μίσους, που συχνά φιλοξενούνται σε ψεύτικους λογαριασμούς.

Ο Zuckerberg ανέφερε επίσης ότι «η προστασία της κοινότητάς μας είναι πιο σημαντική από τη μεγιστοποίηση των κερδών μας».

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η επένδυση του Facebook στην ασφάλεια και τον έλεγχο των λογαριασμών δεν είναι παρά μια προσπάθεια προστασίας των κερδών μακροπρόθεσμα.

διαβάστε περισσότερα εδώ: fortunegreece.com


BucketListly Photos 2.0

7000+ Free creative common travel photos anyone can use
18-06-2018 - 20:49
δείτε περισσότερα

The Uncomfortable

A collection of deliberately inconvenient everyday objects
18-06-2018 - 16:47
δείτε περισσότερα

Balance Exchange

Exchange Ether and ERC-20 tokens within Balance Manager.
18-06-2018 - 13:30
δείτε περισσότερα

Best Email Scripts

Email scripts that actually get replies 💌
18-06-2018 - 13:00
δείτε περισσότερα

Market Pages

Beautiful marketplace website template for creators
18-06-2018 - 11:46
δείτε περισσότερα

MajorityRules

Live game show where the most popular answer wins
18-06-2018 - 11:45
δείτε περισσότερα

Pilcro - Free Brand Artboards for Google Suite

Get your brand assets in one place. Store and share in Drive
18-06-2018 - 10:42
δείτε περισσότερα

You No Cards

Hide YouTube end cards and channel logo with a single click
18-06-2018 - 10:34
δείτε περισσότερα

World Cup Calendar Blocker

Add lies to your calendar so you can watch the game
18-06-2018 - 10:01
δείτε περισσότερα

Swoup

A digital reward app to automatically save for your goals
18-06-2018 - 10:01
δείτε περισσότερα