Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Η εμπιστοσύνη βασικό κριτήριο για την επιλογή παρόχου τεχνολογίας

Η εμπιστοσύνη βασικό κριτήριο για την επιλογή παρόχου τεχνολογίας
Ημερομηνία: 24/11     Εμφανίσεις: 453
πηγή: sepe.gr

Με κριτήριο την εμπιστοσύνη και την πολιτισμική προσαρμογή και λιγότερο την εξοικονόμηση κόστους, επιλέγουν προμηθευτή τεχνολογίας τα τρία τέταρτα (80%) των μικρομεσαίων εταιρειών. Τα κριτήρια, με τα οποία οι εταιρείες διαλέγουν συνεργάτη τεχνολογίας, προσομοιάζουν περισσότερο με αυτά μιας διαπροσωπικής σχέσης, καθώς σχετίζονται με συναισθηματικούς και διανοητικούς παράγοντες. Σύμφωνα με την Έρευνα Επιχειρηματικών Συνεργασιών (SAP Business Partnership Study), η συνεργασία (70%), η ειλικρίνεια (81%) και η ανοικτή επικοινωνία (78%) σχετικά με τις βέλτιστες και μη πρακτικές, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες κατά την επιλογή ενός προμηθευτή  τεχνολογίας.

 

Όπως προκύπτει από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 300 Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και 300 στη Γερμανία, σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της σημαντικότερης εταιρικής σχέσης της επιχείρησης τους στον τομέα πληροφορικής και τεχνολογίας. Υποστηρίζουν δε ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, βασίζεται περισσότερο στην επένδυση σε έναν αξιόπιστο προμηθευτή παρά στην επένδυση στην τεχνολογία καθαυτή.

“Είμαστε στη μέση της πρωτοφανούς κοινωνικής αλλαγής, η οποία αποτελεί τόσο τεράστια ευκαιρία, όσο και πρόκληση, για τους σημερινούς ηγέτες των επιχειρήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπιστοσύνη και ο αμοιβαίος σεβασμός για τον πολιτισμό δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικοί. Αποτελούν τα θεμέλια όλων των επιτυχημένων επιχειρηματικών σχέσεων. Έχουμε δει τα εκπληκτικά αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν όταν αυτές οι ιδιότητες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται”, διαπιστώνει η έρευνα της εταιρείας.

Ζωτικής σημασίας

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την έρευνα που δημοσίευσε η SAP, τρεις στις τέσσερις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται, πλέον, τους προμηθευτές λύσεων Πληροφορικής και Τεχνολογίας ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για την επιχείρησή τους. Συγκεκριμένα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν προμηθευτές τεχνολογίας για συμβουλευτικές υπηρεσίες (76%), για καθοδήγηση  σχετικά με τα στοιχεία της αγοράς (79%) και για πρόβλεψη αναγκών και ρίσκων (76%). Επιπλέον, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι οι επιτυχημένες επιχειρηματικές σχέσεις συνέβαλαν στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων.

“Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι σημερινές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις αλλάζουν τον τρόπο μέτρησης της απόδοσης της επένδυσης. Αναζητούν συνεργάτες τεχνολογίας και όχι απλώς προμηθευτές τεχνολογικών υπηρεσιών. Για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι μακροπρόθεσμες σχέσεις θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη τόσο τεχνολογικά, όσο και πολιτιστικά, οι προμηθευτές οφείλουν να αναπτύξουν όχι μόνο τις δεξιότητές τους στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους πελάτες”, τονίζουν οι ειδικοί συνεργάτες της SAP.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.grTalkSearch by Algolia

An interactive search experience for conference videos
15-12-2017 - 18:40
δείτε περισσότερα

Eliot & Me

When & where to travel free by listing your home on Airbnb
15-12-2017 - 17:41
δείτε περισσότερα

Hashcut

Video Highlights Made Easy
15-12-2017 - 15:22
δείτε περισσότερα

Twain

News app to escape your filter bubbles & discover new stuff
15-12-2017 - 14:54
δείτε περισσότερα

Code To Go

Find updated snippets for common JavaScript use cases
15-12-2017 - 12:40
δείτε περισσότερα

Thor ET-One

Fully electric. Fully capable at 80,000 pounds.
15-12-2017 - 11:51
δείτε περισσότερα

Cominsoon

Building your audience before building your product
15-12-2017 - 11:40
δείτε περισσότερα

CoinShilling

List of crypto currency activity on Reddit and Twitter
15-12-2017 - 11:38
δείτε περισσότερα

Tall Tweets

Tall Tweets, now with support for 280 characters
15-12-2017 - 11:31
δείτε περισσότερα

Bing Intelligent Answers

Bing makes answers smarter using Reddit
15-12-2017 - 11:20
δείτε περισσότερα