Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάνει η Ελλάδα

Βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάνει η Ελλάδα
Ημερομηνία: 14/03     Εμφανίσεις: 631
πηγή: sepe.gr

Έργα, τα οποία φιλοδοξούν να μειώσουν το ψηφιακό χάσμα, που χωρίζει την Ελλάδα από τις τεχνολογικά “ώριμες” αγορές της Ευρώπης και του κόσμου, δρομολογούνται αυτήν την περίοδο. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, έχει εγκρίνει (μέχρι τις 6 Μαρτίου 2018) μια σειρά από δράσεις, που, εφόσον υλοποιηθούν, αναμένεται να βελτιώσουν το ψηφιακό προφίλ της χώρας.

Μεταξύ άλλων, την περασμένη εβδομάδα, εγκρίθηκε το “πολύπαθο” έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, προϋπολογισμού €182, 3 εκατ., που προβλέπει τη δικτύωση του δημόσιου τομέα και φιλοδοξεί να εξοικονομήσει κεφάλαια της τάξης των €100 εκατ. ετησίως από την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, έχει εγκριθεί έργο, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού €83,7 εκατ.

 

Άλλες δράσεις, που έχουν λάβει το “πράσινο φως” από τη Γενική Γραμματεία, είναι το έργο της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και εισφροαποφυγής, με προϋπολογισμό €3,3 εκατ., το πληροφοριακό σύστημα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, προϋπολογισμού €9 εκατ.

Επιπλέον, έχει εγκριθεί η ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη του εθνικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (eHealth), προϋπολογισμού €2,6 εκατ., αλλά και η διασύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ, έργο προϋπολογισμού €11 εκατ. Τέλος, έχει εγκριθεί η ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης, προϋπολογισμού €5,7 εκατ.

Τα παραπάνω στοιχεία παρέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, απαντώντας σε ερώτηση της Βουλευτή της ΝΔ, κυρίας Άννας Ασημακοπούλου. Τα στοιχεία κατατέθηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων, που άπτονται των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3).

Νέα έργα

Στο μεταξύ, ο κ. Παππάς, απαντώντας σε άλλη ερώτηση της Βουλευτή της ΝΔ, σχετικά με τα εγκεκριμένα έργα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ), κατέθεσε πίνακα με το σύνολο των έργων που έχει σχεδιάσει η ΓΓΨΠ. Αυτά, μεταξύ άλλων, αφορούν την κεντρική υποδομή ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές, έργο προϋπολογισμού €22,4 εκατ. Έτερο έργο αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, δράση προϋπολογισμού €33,5 εκατ. Πρόκειται για μια τεχνολογική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων σχετικών με την αγροτική παραγωγή, με στόχο να καταστεί πιο αποδοτικό το έργο του Έλληνα αγρότη, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η απόδοση της καλλιέργειας.

 

Άλλο έργο, που έχει εγκρίνει η ΓΓΨΠ, αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η δράση, με προϋπολογισμό €10,8 εκατ., αφορά σε διεθνή διαγωνισμό για την εφαρμογή ψηφιακού συστήματος υποβοήθησης των αποφάσεων της διαιτησίας VAR (Video Assistant Referee) στο Ποδόσφαιρο. Η υλοποίηση του έργου προβλέπει τη χρήση ειδικού λογισμικού, το οποίο διευκολύνει τη γρήγορη ανάλυση αμφισβητούμενων φάσεων.

Επίσης, η ΓΓΨΠ έχει εγκρίνει έργο που αφορά στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων (barcode), προϋπολογισμού €15,6 εκατ. Τέλος, έτερη δράση που έχει εγκριθεί αφορά στο “Ψηφιακό ΓΕΜΗ”, με αυτοματοποίηση παροχής δικαιολογητικών και κατάθεση ισολογισμών με ψηφιακές υπογραφές, έργο προϋπολογισμού €11,3 εκατ.

Δράσεις

Συνολικά, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής υλοποίησε τις δράσεις, που είχε θέσει ως προϋποθέσεις η Ε.Ε. για την άρση της αιρεσιμότητας και ειδικότερα: κατάρτισε το υφιστάμενο πλαίσιο Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021, ενώ σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τον οριζόντιο σχεδιασμό και την αξιολόγηση έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο.

Οι δράσεις αυτές, έπειτα από σειρά σχετικών διαβουλεύσεων, εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 και οδήγησαν στην επίσημη άρση της αιρεσιμότητας στα τέλη Μαρτίου 2017. “Έκτοτε προχωρά με εντατικούς ρυθμούς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, δημιουργώντας ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο δράσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη και αξιοποιώντας πλήρως τους Κοινοτικούς πόρους”, σημειώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την άρση σχετικής αιρεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΠΑ 2014-2020, που επιβλήθηκε επί της προηγούμενης Κυβέρνησης και εξαιτίας της κάκιστης διαχείρισης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όλα τα έργα στον τομέα αυτό βρίσκονταν σε αναστολή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.gr


BucketListly Photos 2.0

7000+ Free creative common travel photos anyone can use
18-06-2018 - 20:49
δείτε περισσότερα

The Uncomfortable

A collection of deliberately inconvenient everyday objects
18-06-2018 - 16:47
δείτε περισσότερα

Balance Exchange

Exchange Ether and ERC-20 tokens within Balance Manager.
18-06-2018 - 13:30
δείτε περισσότερα

Best Email Scripts

Email scripts that actually get replies 💌
18-06-2018 - 13:00
δείτε περισσότερα

Market Pages

Beautiful marketplace website template for creators
18-06-2018 - 11:46
δείτε περισσότερα

MajorityRules

Live game show where the most popular answer wins
18-06-2018 - 11:45
δείτε περισσότερα

Pilcro - Free Brand Artboards for Google Suite

Get your brand assets in one place. Store and share in Drive
18-06-2018 - 10:42
δείτε περισσότερα

You No Cards

Hide YouTube end cards and channel logo with a single click
18-06-2018 - 10:34
δείτε περισσότερα

World Cup Calendar Blocker

Add lies to your calendar so you can watch the game
18-06-2018 - 10:01
δείτε περισσότερα

Swoup

A digital reward app to automatically save for your goals
18-06-2018 - 10:01
δείτε περισσότερα