Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή

3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή
Ημερομηνία: 13/04     Εμφανίσεις: 605

3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή

6 μαθήματα, δικτύωση με συμμετέχοντες από 6 χώρες και πρόσβαση στην online πλατφόρμα εκπαίδευση

Οι Οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν πάντοτε ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στις οικονομικές δομές πολλών χωρών και μια σημαντική πηγή εργασίας.Είναι, επίσης, σημαντικές για τη διασφάλιση της συνέχειας μεταξύ των γενεών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την καινοτομία, την αλλαγή, την αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο των επιχειρήσεων.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των Οικογενειακών Επιχειρήσεων και τον ρόλο τους για την Ευρωπαϊκή Οικονομία και προωθεί τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι η μεταφορά επιχειρήσεων, η οποία, στην περίπτωση των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, απαιτεί αποτελεσματική και επιτυχημένη μετάβαση από τη μια γενιά στην άλλη.

 

Συγκεκριμένα, μέσω της δοκιμαστικής φάσης του Προγράμματος FABUSS, στόχος είναι να βοηθηθούν οι νέοι, που σχετίζονται με τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, να γίνουν ικανοί και αποτελεσματικοί διάδοχοι.

 

Τo εταιρικό σχήμα FABUSS συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και αποτελείται από εννέα οργανισμούς από πέντε χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία και Πορτογαλία) και από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ.).

 

Στόχοι της Εφαρμογής

Το να συμπεριληφθεί μια ομάδα 180 ατόμων, δηλαδή 30 από καθεμία από τις έξι χώρες (30 από ΕΛΛΑΔΑ, 30 από ΙΤΑΛΙΑ, 30 από ΚΥΠΡΟ, 30 από π.Γ.Δ.Μ., 30 από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 30 από ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ), εκπρόσωποι ομάδων στόχων (σημερινούς ή μελλοντικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επόμενης γενιάς), σε ένα δωρεάν 25ωρο συνδυαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (δια ζώσης συναντήσεις συμπληρωμένες με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Η/Υ).

 

Η εκπαίδευση θα διοργανώνεται σε κάθε χώρα εταίρο του προγράμματος FABUSS, για περίοδο 3 μηνών (Απρίλιος – Ιούνιος 2018). Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις στην τάξη, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις και ανταλλαγές διεθνικής συνεργασίας. Επιπλέον, θα έχουν πρόσβαση στους OER – Ανοικτά Εκπαιδευτικά Μέσα, άλλα εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία που υποστηρίζουν την επιτυχημένη επιχειρηματική διαδοχή που παρέχεται στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Η/Υ και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του προγράμματος FABUSS.

 

Οι εταίροι του προγράμματος FABUSS έχουν αναπτύξει έξι (6) εκπαιδευτικές ενότητες που ομαδοποιούνται στους εξής τρεις (3) Άξονες:

Άξονας 1 – Ευαισθητοποίηση

Ενότητα 1:  «Κατανόηση Προβλημάτων Σχετικών με την Οικογενειακή Επιχείρηση»

Ενότητα 2: «Διακρατικές Ομοιότητες και Διαφορές»

Άξονας 2 – Προετοιμασία

Ενότητα 3: «Στρατηγικές Ανάπτυξης για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις»

Ενότητα 4: «Ηγεσία Επόμενης Γενιάς»

Άξονας 3 – Διοίκηση

Ενότητα 5: «Αποτελεσματική Διοίκηση της Οικογενειακής Επιχείρησης»

Ενότητα 6:  «Επικοινωνία & Διαχείριση Συγκρούσεων».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FABUSS, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.fabuss-project.eu

Για την υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

 
AwardCat

Make your miles easy to use ✈️
22-09-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

Colorbox by Lyft

Create accessible color systems 🎨
22-09-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

Halves Into Whole

A simple but very smart brand new puzzle.
22-09-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

TrainAway

Find and access gyms near you.
22-09-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

Lndr

Share expenses with friends, settle up in cash or crypto
22-09-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

InboxKitten

open-source disposable email service, nyow
22-09-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

Bloodworks Donor App

Donate blood and get perks
21-09-2018 - 15:59
δείτε περισσότερα

Nomo FOMO

Get notified when travel plans overlap with your friends
21-09-2018 - 13:00
δείτε περισσότερα

UptimeBar

A simple OS X menu bar app for monitoring website uptime
21-09-2018 - 10:58
δείτε περισσότερα

Service List

List of online companies that offer unlimited services
21-09-2018 - 10:57
δείτε περισσότερα