Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή

3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή
Ημερομηνία: 13/04     Εμφανίσεις: 522

3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή

6 μαθήματα, δικτύωση με συμμετέχοντες από 6 χώρες και πρόσβαση στην online πλατφόρμα εκπαίδευση

Οι Οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν πάντοτε ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στις οικονομικές δομές πολλών χωρών και μια σημαντική πηγή εργασίας.Είναι, επίσης, σημαντικές για τη διασφάλιση της συνέχειας μεταξύ των γενεών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την καινοτομία, την αλλαγή, την αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο των επιχειρήσεων.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των Οικογενειακών Επιχειρήσεων και τον ρόλο τους για την Ευρωπαϊκή Οικονομία και προωθεί τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι η μεταφορά επιχειρήσεων, η οποία, στην περίπτωση των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, απαιτεί αποτελεσματική και επιτυχημένη μετάβαση από τη μια γενιά στην άλλη.

 

Συγκεκριμένα, μέσω της δοκιμαστικής φάσης του Προγράμματος FABUSS, στόχος είναι να βοηθηθούν οι νέοι, που σχετίζονται με τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, να γίνουν ικανοί και αποτελεσματικοί διάδοχοι.

 

Τo εταιρικό σχήμα FABUSS συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και αποτελείται από εννέα οργανισμούς από πέντε χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία και Πορτογαλία) και από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ.).

 

Στόχοι της Εφαρμογής

Το να συμπεριληφθεί μια ομάδα 180 ατόμων, δηλαδή 30 από καθεμία από τις έξι χώρες (30 από ΕΛΛΑΔΑ, 30 από ΙΤΑΛΙΑ, 30 από ΚΥΠΡΟ, 30 από π.Γ.Δ.Μ., 30 από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 30 από ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ), εκπρόσωποι ομάδων στόχων (σημερινούς ή μελλοντικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επόμενης γενιάς), σε ένα δωρεάν 25ωρο συνδυαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (δια ζώσης συναντήσεις συμπληρωμένες με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Η/Υ).

 

Η εκπαίδευση θα διοργανώνεται σε κάθε χώρα εταίρο του προγράμματος FABUSS, για περίοδο 3 μηνών (Απρίλιος – Ιούνιος 2018). Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις στην τάξη, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις και ανταλλαγές διεθνικής συνεργασίας. Επιπλέον, θα έχουν πρόσβαση στους OER – Ανοικτά Εκπαιδευτικά Μέσα, άλλα εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία που υποστηρίζουν την επιτυχημένη επιχειρηματική διαδοχή που παρέχεται στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Η/Υ και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του προγράμματος FABUSS.

 

Οι εταίροι του προγράμματος FABUSS έχουν αναπτύξει έξι (6) εκπαιδευτικές ενότητες που ομαδοποιούνται στους εξής τρεις (3) Άξονες:

Άξονας 1 – Ευαισθητοποίηση

Ενότητα 1:  «Κατανόηση Προβλημάτων Σχετικών με την Οικογενειακή Επιχείρηση»

Ενότητα 2: «Διακρατικές Ομοιότητες και Διαφορές»

Άξονας 2 – Προετοιμασία

Ενότητα 3: «Στρατηγικές Ανάπτυξης για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις»

Ενότητα 4: «Ηγεσία Επόμενης Γενιάς»

Άξονας 3 – Διοίκηση

Ενότητα 5: «Αποτελεσματική Διοίκηση της Οικογενειακής Επιχείρησης»

Ενότητα 6:  «Επικοινωνία & Διαχείριση Συγκρούσεων».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FABUSS, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.fabuss-project.eu

Για την υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

 Quick Pad

One device to rule them all
18-07-2018 - 21:02
δείτε περισσότερα

Startup School 2018 - from Y Combinator

Y Combinator’s free online course for startups
18-07-2018 - 17:00
δείτε περισσότερα

BotStar V2

Design, develop and train chatbots. Visually!
18-07-2018 - 15:13
δείτε περισσότερα

Bubble 2.0

Build and host web applications without having to write code
18-07-2018 - 15:00
δείτε περισσότερα

Effct

SAAS platform to help you publish audio content on Alexa
18-07-2018 - 12:48
δείτε περισσότερα

Water Intake Reminder

Android app that reminds you to drink, tracks hydration
18-07-2018 - 12:47
δείτε περισσότερα

Appbot

Tool to understand customer feedback across all channels
18-07-2018 - 12:39
δείτε περισσότερα

Invest Theory

See what others are trading. Get free stock alerts.
18-07-2018 - 12:33
δείτε περισσότερα

ARMeto

Video shooting app that plays in AR
18-07-2018 - 12:31
δείτε περισσότερα

Tododay

A to-do application based on "day".
18-07-2018 - 12:25
δείτε περισσότερα