Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή

3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή
Ημερομηνία: 13/04     Εμφανίσεις: 179

3 ημέρες έμειναν για συμμετοχή στο fabuss! Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για νέα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που θα τα βοηθήσει να προετοιμαστούν σωστά για την διαδοχή

6 μαθήματα, δικτύωση με συμμετέχοντες από 6 χώρες και πρόσβαση στην online πλατφόρμα εκπαίδευση

Οι Οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν πάντοτε ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στις οικονομικές δομές πολλών χωρών και μια σημαντική πηγή εργασίας.Είναι, επίσης, σημαντικές για τη διασφάλιση της συνέχειας μεταξύ των γενεών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την καινοτομία, την αλλαγή, την αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο των επιχειρήσεων.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των Οικογενειακών Επιχειρήσεων και τον ρόλο τους για την Ευρωπαϊκή Οικονομία και προωθεί τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι η μεταφορά επιχειρήσεων, η οποία, στην περίπτωση των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, απαιτεί αποτελεσματική και επιτυχημένη μετάβαση από τη μια γενιά στην άλλη.

 

Συγκεκριμένα, μέσω της δοκιμαστικής φάσης του Προγράμματος FABUSS, στόχος είναι να βοηθηθούν οι νέοι, που σχετίζονται με τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, να γίνουν ικανοί και αποτελεσματικοί διάδοχοι.

 

Τo εταιρικό σχήμα FABUSS συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και αποτελείται από εννέα οργανισμούς από πέντε χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία και Πορτογαλία) και από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ.).

 

Στόχοι της Εφαρμογής

Το να συμπεριληφθεί μια ομάδα 180 ατόμων, δηλαδή 30 από καθεμία από τις έξι χώρες (30 από ΕΛΛΑΔΑ, 30 από ΙΤΑΛΙΑ, 30 από ΚΥΠΡΟ, 30 από π.Γ.Δ.Μ., 30 από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 30 από ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ), εκπρόσωποι ομάδων στόχων (σημερινούς ή μελλοντικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επόμενης γενιάς), σε ένα δωρεάν 25ωρο συνδυαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (δια ζώσης συναντήσεις συμπληρωμένες με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Η/Υ).

 

Η εκπαίδευση θα διοργανώνεται σε κάθε χώρα εταίρο του προγράμματος FABUSS, για περίοδο 3 μηνών (Απρίλιος – Ιούνιος 2018). Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις στην τάξη, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις και ανταλλαγές διεθνικής συνεργασίας. Επιπλέον, θα έχουν πρόσβαση στους OER – Ανοικτά Εκπαιδευτικά Μέσα, άλλα εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία που υποστηρίζουν την επιτυχημένη επιχειρηματική διαδοχή που παρέχεται στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Η/Υ και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του προγράμματος FABUSS.

 

Οι εταίροι του προγράμματος FABUSS έχουν αναπτύξει έξι (6) εκπαιδευτικές ενότητες που ομαδοποιούνται στους εξής τρεις (3) Άξονες:

Άξονας 1 – Ευαισθητοποίηση

Ενότητα 1:  «Κατανόηση Προβλημάτων Σχετικών με την Οικογενειακή Επιχείρηση»

Ενότητα 2: «Διακρατικές Ομοιότητες και Διαφορές»

Άξονας 2 – Προετοιμασία

Ενότητα 3: «Στρατηγικές Ανάπτυξης για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις»

Ενότητα 4: «Ηγεσία Επόμενης Γενιάς»

Άξονας 3 – Διοίκηση

Ενότητα 5: «Αποτελεσματική Διοίκηση της Οικογενειακής Επιχείρησης»

Ενότητα 6:  «Επικοινωνία & Διαχείριση Συγκρούσεων».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FABUSS, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.fabuss-project.eu

Για την υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

 Wi-Fi Login (for iOS)

Get notified when you need to login/accept terms on Wi-Fi.
20-04-2018 - 11:22
δείτε περισσότερα

Fair City

City building simulation game on the blockchain
20-04-2018 - 11:21
δείτε περισσότερα

Mimi, the Hipster Cat Voice Assistant for Alexa and Google

Voice assistant to discover great restaurants & coffeeshops
20-04-2018 - 11:21
δείτε περισσότερα

Vecihi

Build Your Own Photo Sharing App in 5 minutes
20-04-2018 - 11:15
δείτε περισσότερα

Delta for Desktop

An extension to the best crypto portfolio tracker on mobile.
20-04-2018 - 11:11
δείτε περισσότερα

Reserve for Diners

Book reservations & discover the best restaurants
20-04-2018 - 10:03
δείτε περισσότερα

Conduit

Your data-driven AI chief of staff
20-04-2018 - 10:01
δείτε περισσότερα

The Culture Book

A practical guide to building incredible corporate cultures.
20-04-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

Wali

Share and create watchlists
20-04-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

Tikly

Sell tickets online. Less Fees, More Fun
20-04-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα