Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες Developers

Μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες Developers
Ημερομηνία: 31/05     Εμφανίσεις: 327

Λάβετε μέρος στο Survey για Devolopers του Tech Talent

Μέσα από το TechTalent.gr ξενικάμε μια μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες Προγραμματιστές. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα στη σελίδα μας. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να είναι οι πρώτοι που θα μπουν στην πλατφόρμα του TechTalent.gr, μιας πρωτοποριακής νέας υπηρεσίας για την αναζήτηση εργασίας.

Λάβετε μέρος στο Survey

Αναπτύξτε τα Digital Skills σας με το Tech Talent School

Μέσα από την πολυετή ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πυρήνα που λέγεται Tech Talent School, η Socialinnov -με την υποστήριξη της Microsoft και του Found.ation- συνεισφέρει στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την διαρκή αναβάθμιση της τεχνογνωσίας στην ελληνική αγορά εργασίας.

Δείτε όλα τα μαθήματα του προγράμματοςCovfefe

Edit your tweets, finally.
20-07-2018 - 18:07
δείτε περισσότερα

Move Mirror by Google

Explore pictures in a fun new way, just by moving around.
20-07-2018 - 17:32
δείτε περισσότερα

LeadCandy

Close more deals
20-07-2018 - 12:57
δείτε περισσότερα

CoinMirror

Decentralized ICO syndicates
20-07-2018 - 10:53
δείτε περισσότερα

Preview Hunt

Preview and prepare your Product Hunt submission 😺
20-07-2018 - 10:40
δείτε περισσότερα

Drulz

Grow your Instagram followers with automation
20-07-2018 - 10:38
δείτε περισσότερα

The Dreamery

Casper opens a storefront for $25 naps
20-07-2018 - 10:29
δείτε περισσότερα

Secure My Website

A pain-free service to add SSL to your site, for non-geeks
20-07-2018 - 10:23
δείτε περισσότερα

NIFTYgallery

Design and share collections for your cryptocollectibles
20-07-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα

WEDSITES

A project management platform for wedding planning
20-07-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα