Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ εξαρτάται από διαστημικές υπηρεσίες

Το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ εξαρτάται από διαστημικές υπηρεσίες
Ημερομηνία: 09/06     Εμφανίσεις: 349
πηγή: sepe.gr

Τον ηγετικό της ρόλο στη βιομηχανία του διαστήματος επιδιώκει να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει -στο πλαίσιο αυτό - τη διάθεση €16 δις. Το νέο διαστημικό πρόγραμμα θα αυξήσει τις επενδύσεις σε διαστημικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες και τεχνολογίες και ενισχύοντας την αυτόνομη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα. Μέχρι σήμερα, η Ένωση έχει σημαντικό προβάδισμα στις διαστημικές δραστηριότητες και η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι μία από τις πλέον ανταγωνιστικές. Σήμερα, πάνω από το 10% του ΑΕΠ της Ε.Ε. εξαρτάται, ήδη, από διαστημικές υπηρεσίες, ωστόσο, εκτιμάται ότι υπάρχουν πολλές νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, το νέο διαστημικό πρόγραμμα θα βελτιώσει την πρόσβαση των νεοφυών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ειδικού μέσου κεφαλαιακής συμμετοχής στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί από κοινού με το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία των δράσεων διαστημικής έρευνας με τις ενέργειες καινοτομίας.

Αυτόνομη πρόσβαση

Έτερος στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση της αυτόνομης, αξιόπιστης και οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης της Ε.Ε. στο διάστημα. Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά τις υποδομές ζωτικής σημασίας, την τεχνολογία, τη ασφάλεια και την άμυνα. Δεδομένου ότι η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός πελάτης του τομέα, η Επιτροπή θα ομαδοποιήσει τη ζήτηση υπηρεσιών εκτόξευσης, παρέχοντας επενδύσεις και στηρίζοντας τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως οι επαναχρησιμοποιήσιμοι εκτοξευτές και θα συμβάλει στην αναπροσαρμογή των αναγκαίων υποδομών εδάφους.

Επίσης, η Ε.Ε., μέσω του προγράμματος, θα διασφαλίσει ότι η αύξηση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων θα συνοδεύεται από αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, ώστε όλες οι διαστημικές δραστηριότητες να αναπτύσσονται εγκαίρως και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Ο διακυβερνητικός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) θα εξακολουθήσει, λόγω της εμπειρογνωσίας του, να αποτελεί σημαντικό εταίρο για την τεχνική και επιχειρησιακή εφαρμογή του διαστημικού προγράμματος της Ε.Ε. Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης, ο οποίος πρόκειται να μετονομαστεί σε “οργανισμό της Ε.Ε. για το διαστημικό πρόγραμμα”, θα υποστηρίζει όλο και περισσότερο την εκμετάλλευση και τη διείσδυση στην αγορά των διαστημικών δραστηριοτήτων της Ε.Ε. και θα έχει ενισχυμένο ρόλο στην ασφάλεια όλων των συνιστωσών του προγράμματος.

Κατανομή επενδύσεων

Η Επιτροπή προτείνει την κατανομή του προϋπολογισμού ύψους €16 δις για την περίοδο 2021-2027, ως εξής:

- €9,7 δις για τα προγράμματα Galileo και EGNOS, τα παγκόσμια και περιφερειακά δορυφορικά συστήματα πλοήγησης της Ε.Ε.

- €5,8 δις για το πρόγραμμα Copernicus, το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ε.Ε.: με τον τρόπο αυτό, θα διατηρηθεί η αυτονομία και η ηγετική θέση της Ε.Ε. όσον αφορά την υψηλής ποιότητας παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την υποστήριξη της ασφάλειας στα σύνορα και στη θάλασσα.

- €500 εκατ. για την ανάπτυξη νέων συνιστωσών ασφάλειας: Το νέο διαστημικό πρόγραμμα θα βελτιώσει την απόδοση και την αυτονομία όσον αφορά την επαγρύπνηση για την κατάσταση στο διάστημα (SSA), η οποία συμβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων στο διάστημα και στην παρακολούθηση της επανεισόδου αντικειμένων από το διάστημα στη Γη.

διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.grDevSpace

Build, test and run code directly in any Kubernetes cluster.
19-09-2018 - 22:00
δείτε περισσότερα

Subscribing.Rocks

Create a "Subscribe with Slack" button for your blog
19-09-2018 - 19:07
δείτε περισσότερα

Remote Work Sticker Pack by Moonlight

Ditched the office? We have you (and your laptop) covered!
19-09-2018 - 17:00
δείτε περισσότερα

Arc Studio

Screenwriting just became easier
19-09-2018 - 13:58
δείτε περισσότερα

wacky — emoji is all you need

like Yo but for emojis
19-09-2018 - 13:43
δείτε περισσότερα

Readaway

Listen to your long reads
19-09-2018 - 13:06
δείτε περισσότερα

Firefox Reality

Mixed Reality for the Open Web
19-09-2018 - 11:53
δείτε περισσότερα

TwentyThree Webinars

A webinar tool you can finally love
19-09-2018 - 11:00
δείτε περισσότερα

Trident

Integrated Underwater Scooter 🌊
19-09-2018 - 10:39
δείτε περισσότερα

CoinBundle’s Investment Platform

Invest in crypto portfolios with one click and zero fees
19-09-2018 - 10:15
δείτε περισσότερα