Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Data analytics και online πωλήσεις προτεραιότητα για το ελληνικό λιανεμπόριο

Data analytics και online πωλήσεις προτεραιότητα για το ελληνικό λιανεμπόριο
Ημερομηνία: 11/07     Εμφανίσεις: 179
πηγή: sepe.gr

 

Ως άμεση προτεραιότητα εκλαμβάνουν οι επιχειρήσεις του εγχώριου λιανεμπορίου τροφίμων την αξιοποίηση των δεδομένων και την υιοθέτηση ενός πολυκαναλικού μοντέλου διάθεσης των προϊόντων τους. Συγκεκριμένα, τα data analytics και η αξιοποίηση δεδομένων καταλαμβάνουν την έκτη θέση ανάμεσα στις δέκα σημαντικότερες προτεραιότητες του λιανεμπορίου τροφίμωνν και FMCG με ποσοστό 23%. Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει και η πολυκαναλική διάθεση των προϊόντων, ενώ η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αξιολογείται επίσης ως μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για τον κλάδο σε ποσοστό 21%.

Την εικόνα αυτή αποτυπώνει η 5η κυλιόμενη εξαμηνιαία έρευνα τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η πλειοψηφία των στόχων του κλάδου σχετίζεται με την καινοτομία και τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, αν εξαιρέσουμε τις δύο πρώτες γενικές προτεραιότητες -αύξηση πωλήσεων και μείωση κόστους λειτουργίας- όλες οι υπόλοιπες προτεραιότητες αποτελούν περιοχές με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και έχουν ανάγκη την καινοτομία, όπως νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αναβάθμιση δικτύου και, αξιοποίηση δεδομένων.
Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου για δεύτερη συνεχή φορά καταγράφεται έστω και οριακή πλειοψηφία η οποία εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν αυξητικά σε ποσοστά 31%, έναντι 28% ότι θα υπάρξει μείωση και 40% ότι οι πωλήσεις θα μείνουν αμετάβλητες.

Οικονομική κατάσταση

Στο μεταξύ, η πλειοψηφία των στελεχών του κλάδου, σε ποσοστό 53%, θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας παρέμεινε αμετάβλητη, το 31% ότι χειροτέρεψε και το 16% ότι βελτιώθηκε. Συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2017 η οικονομική κατάσταση πρόκειται για σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή δυναμική για περεταίρω βελτίωση.
Παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία που καταγράφεται, τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν με τα κυριότερα να είναι εξωγενή. Συγκεκριμένα, ως βασικό πρόβλημα καταγράφεται η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα, όσο και στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Ο υψηλός ΦΠΑ ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα εξακολουθεί να έχει σημασία με 51%. Αντίθετα το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ύφεση καθώς πέφτει στη 4η θέση με μείωση σε ένα χρόνο από 59% σε 40% που σχετίζεται με την αναμενόμενη σταθεροποίηση της ζήτησης.

Προβλήματα

Η χαμηλή κερδοφορία παραμένει σημαντικό πρόβλημα και ενισχύεται μάλιστα (από 38% σε 43%) που σχετίζεται με την υψηλή τάση των προσφορών, την ακρίβεια του δανεισμού και τον υψηλό ανταγωνισμό. Την πεντάδα των κύριων προβλημάτων συμπληρώνουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (28%) που σχετίζονται με τις νέες κοινωνικές συνθήκες λόγω οικονομικής κρίσης, τα ανταγωνιστικά δίκτυα πωλήσεων, τις συνεχείς προσφορές, τα ψηφιακά μέσα.

Η έρευνα

Η έρευνα καταγράφει τις προσδοκίες των στελεχών του κλάδου για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και διεξήχθη το διάστημα 20 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2018 σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές FMCG).
διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.gr


Test post

A test into what tests are all about
20-07-2018 - 21:19
δείτε περισσότερα

Covfefe

Edit your tweets, finally.
20-07-2018 - 18:07
δείτε περισσότερα

Move Mirror by Google

Explore pictures in a fun new way, just by moving around.
20-07-2018 - 17:32
δείτε περισσότερα

LeadCandy

Close more deals
20-07-2018 - 12:57
δείτε περισσότερα

CoinMirror

Decentralized ICO syndicates
20-07-2018 - 10:53
δείτε περισσότερα

Preview Hunt

Preview and prepare your Product Hunt submission 😺
20-07-2018 - 10:40
δείτε περισσότερα

Drulz

Grow your Instagram followers with automation
20-07-2018 - 10:38
δείτε περισσότερα

The Dreamery

Casper opens a storefront for $25 naps
20-07-2018 - 10:29
δείτε περισσότερα

Secure My Website

A pain-free service to add SSL to your site, for non-geeks
20-07-2018 - 10:23
δείτε περισσότερα

NIFTYgallery

Design and share collections for your cryptocollectibles
20-07-2018 - 10:00
δείτε περισσότερα