Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Εφικτή είναι η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας ΙΚΕ σε 13 λεπτά

Εφικτή είναι η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας ΙΚΕ σε 13 λεπτά
Ημερομηνία: 18/09     Εμφανίσεις: 338
πηγή: sepe.gr

Τη δυνατότητα να συστήνουν αποκλειστικά μέσω της online οδού μια πολυπρόσωπη ΙΚΕ έχουν, πλέον, οι Έλληνες πολίτες. Έτσι, χωρίς την μεσολάβηση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου. Μετά από την επιτυχή έναρξη το καλοκαίρι της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση εξ αποστάσεως μονοπρόσωπης ΙΚΕ, πλέον δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για σύσταση και πολυπρόσωπης ΙΚΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα, έως το 1ο εξάμηνο του 2019, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για όλες τις νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ).

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 50 ημερών, όπου λειτουργεί το σύστημα, έχουν συσταθεί πάνω από 150 μονοπρόσωπες ΙΚΕ, με ελάχιστο πραγματικό χρόνο σύστασης τα 13΄, ο οποίος ήταν και ο δυνητικά ελάχιστος.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας “http://eyms.businessportal.gr” οι ενδιαφερόμενοι είναι, πλέον, σε θέση να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας τους: εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Φορολογικό Μητρώο, από το οποίο λαμβάνουν τον ΑΦΜ της εταιρείας και προσωρινό κλειδάριθμο TAXISNET, ενώ ενημερώνεται και ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας. Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να χρησιμοποιηθεί από τους ιδρυτές το πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ και να κατέχουν ηλεκτρονική υπογραφή (για παράδειγμα κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS). Οι ιδρυτές χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική τους υπογραφή, για να επικυρώσουν και να υπογράψουν και το καταστατικό της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της σύστασης θα λάβουν ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης.

Δωρεάν

Μάλιστα, για όσους επιλέξουν την e-ΥΜΣ, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η σύσταση επιχείρησης θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με αυτοπρόσωπη δηλαδή παρουσία.

Διευκρινίσεις

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. Οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν: ικανότητα δικαιοπραξίας, ενεργό ελληνικό ΑΦΜ, κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία.

Το πρότυπο καταστατικό, το οποίο απαιτείται για τη σύσταση συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου. Η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου. Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση, είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο-ΥΜΣ. To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους: με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή) και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή). Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες. Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ.

διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.grMeetter

Reduce time wasted by Meetings
15-10-2018 - 20:18
δείτε περισσότερα

Izzy Care

Personalized primary care, therapy, nutrition. Only $99/mo.
15-10-2018 - 19:27
δείτε περισσότερα

Adobe Premiere Rush CC

Shoot, edit, and share online videos anywhere 🎬
15-10-2018 - 16:44
δείτε περισσότερα

Back Market

Giving refurbished electronics a good name 🏆
15-10-2018 - 13:21
δείτε περισσότερα

I Am Maker

Making great products no one will use!
15-10-2018 - 13:00
δείτε περισσότερα

Keytron

An ultra-slim Wireless Mechanical Keyboard
15-10-2018 - 12:40
δείτε περισσότερα

Dr. Bottle

Combines two things that goes together, pills and water
15-10-2018 - 12:00
δείτε περισσότερα

mlblocks

Machine Learning. Simplified.
15-10-2018 - 11:13
δείτε περισσότερα

JotForm PDF Editor

Automate polished, designed documents
15-10-2018 - 10:34
δείτε περισσότερα

Hello 3.0

Video chat that works in browser. No signups. No Downloads.
15-10-2018 - 10:34
δείτε περισσότερα