Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Μόλις το 5% του προϋπολογισμού δαπανά η Ευρώπη για την ευρυζωνικότητα

Μόλις το 5% του προϋπολογισμού δαπανά η Ευρώπη για την ευρυζωνικότητα
Ημερομηνία: 26/11     Εμφανίσεις: 274
πηγή: sepe.gr

Ανεπαρκής είναι η δημόσια χρηματοδότηση, που διαθέτει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευρυζωνικότητα, δεδομένων, μάλιστα, των υψηλών στόχων τους οποίους έχει θέσει η Ένωση για το 2025 (Gigabit Society). Σήμερα, η Ε.Ε. δαπανά μόλις το 5% του ετήσιου προϋπολογισμού της για την ευρυζωνικότητα, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ειδική έκθεσή του το CERRE (Centre of Regulation in Europe). Μάλιστα, με τους υφιστάμενους ρυθμούς χρηματοδότησης, η Ευρώπη θα χρειαστεί σχεδόν 30 χρόνια για να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για την “Κοινωνία των Gigabit” (Gigabit Society).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ακόμη κι εάν συνυπολογιστούν άλλες πηγές δημόσιων κονδυλίων, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων (ESIF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων-Ευρυζωνικό Ταμείο Συνδεδεμένης Ευρώπης, οι δαπάνες για την ευρυζωνικότητα ανέρχονται σε €7 δις ετησίως.

“Αυτό το ποσό δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της ‘Κοινωνίας των Gigabit’, την οποία έχουν εγκρίνει τόσο η Επιτροπή, όσο και το Συμβούλιο και οι οποίες προβλέπουν σωρευτικά δημόσια δαπάνη 150 δις έως το 2025”, σημειώνει το CERRE. Η έκθεση διαπιστώνει, εξάλλου, μεγάλες αποκλίσεις στη δημόσια χρηματοδότηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες μεταξύ των κρατών-μελών: την περίοδο 2003-18, η Γαλλία δαπάνησε περίπου €215 κατά κεφαλήν, η Ιταλία €145, η Γερμανία €87, ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη δαπάνησαν λιγότερα από €100 κατά κεφαλήν και μάλιστα, κάποια ακόμη λιγότερα και από €10 κατά κεφαλήν.

Έλλειψη συντονισμού

Η έκθεση του CERRE - η πρώτη αυτού του είδους - αποκαλύπτει ότι το σημερινό επίπεδο δημόσιων κονδυλίων για τη στήριξη της ανάπτυξης ευρυζωνικών επικοινωνιών στην Ευρώπη είναι ανεπαρκές, σε σύγκριση με τους φιλόδοξους στόχους για την οπτική ίνα στο σπίτι (FTTH). Η έκθεση τονίζει, επίσης, ότι “η χρήση αυτής της χρηματοδότησης δεν συντονίζεται επαρκώς, δεν παρακολουθείται επαρκώς και υπόκειται σε κανόνες που πρέπει να απλοποιηθούν και να επικαιροποιηθούν”. Όπως προσθέτει: “Είναι αναγκαία η αύξηση του μεριδίου των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που διατίθενται για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ανησυχούμε ότι η ευρυζωνική υποδομή, αν και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, αποσπά πολύ μικρό μερίδιο από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία”.

Κοινωνία των Gigabit

Η Ε.Ε. έχει παρουσιάσει, ήδη από το 2016, τους στόχους συνδεσιμότητας έως το 2025. Μεταξύ άλλων, η ατζέντα της Ευρώπης προβλέπει δωρεάν πρόσβαση σε δίκτυα WiFi σε όλη την Ε.Ε. έως το 2020 και συνδέσεις 5G σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2025. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προετοιμάσει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή πρότεινε τρεις στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2025:

- Όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συγκοινωνιακοί κόμβοι, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις, που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή - της τάξης των gigabit - συνδεσιμότητα.

- Επιπλέον, όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί να αναβαθμιστεί σε Gbps.

- Τέλος, όλες οι αστικές περιοχές, καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. μέχρι το 2020.

διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.grCareerCarbon

Expert advice to help you achieve your career goals.
18-01-2019 - 03:28
δείτε περισσότερα

SMBX

Be the bank. Buy small business bonds, earn interest.
18-01-2019 - 03:28
δείτε περισσότερα

The Mighty Niche Name Generator

A new tool to find your audience.
17-01-2019 - 21:10
δείτε περισσότερα

Square Card

Access your money as soon as you make a sale
17-01-2019 - 19:49
δείτε περισσότερα

Adhunt

Connecting makers & marketers
17-01-2019 - 14:38
δείτε περισσότερα

Lyrix

Find millions of music lyrics and save them offline
17-01-2019 - 13:56
δείτε περισσότερα

Product Tactics

An eBook for Modern Product Management Teams
17-01-2019 - 13:42
δείτε περισσότερα

Passepartout VPN

An user-friendly OpenVPN® client for iPhone
17-01-2019 - 13:00
δείτε περισσότερα

Svrf API

Augmented Reality Face Filters as an API
17-01-2019 - 12:52
δείτε περισσότερα

Pruvo

Automatically get the lowest hotel price even after booking
17-01-2019 - 12:33
δείτε περισσότερα