Πόσες Ημέρες έχεις να μπεις στο STARTUP.GR? Δες τι έχασες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Στα €16 δις το διαστημικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027

Στα €16 δις το διαστημικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027
Ημερομηνία: 03/01     Εμφανίσεις: 288
πηγή: sepe.gr

Τη μελλοντική διαστημική πολιτική της για τα έτη 2021-2027, οριστικοποιεί αυτήν την περίοδο η Ε.Ε. Η Επιτροπή έχει, ήδη, υποβάλει σχετική πρόταση Κανονισμού, εισηγούμενη ένα πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό €16 δις σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2021-2027. Η πρόταση εισηγείται την εξής ενδεικτική κατανομή: €9.7 δις για το Galileo και το EGNOS, €5,8 δις για το Copernicus και €0,5 δις για το SSA και το GOVSATCOM. Επιπλέον, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων συμφώνησε επί της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο Κανονισμού για το διαστημικό πρόγραμμα. Η θέση αυτή επιτρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία ανοίγει το δρόμο στην Προεδρία, ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό να επιτευχθεί ταχεία έγκριση του κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του εντολή στις 13 Δεκεμβρίου 2018. Το συμφωνημένο κείμενο δεν καλύπτει χρηματοοικονομικά και οριζόντια ζητήματα, τα οποία συζητούνται κατά τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021 έως 2027. Ο νέος κανονισμός αναμένεται να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας, επίκαιρα και ασφαλή διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες, μεγαλύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τη χρήση αυτών των δεδομένων και υπηρεσιών, όπως αυξημένη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχυμένη ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. και ισχυρότερο ρόλο της Ένωσης ως ηγετικού παράγοντα στο διαστημικό τομέα.

Παγκόσμια πρωτοπορία

Το διάστημα αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, καθώς εφευρέσεις και υπηρεσίες αλλάζουν, ήδη, τον τρόπο ζωής και εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να κρατήσει την πρωτοπορία και τη θέση που της αξίζει στην παγκόσμια οικονομία του διαστήματος. Αυτό θα το επιτύχει απλουστεύοντας και εξορθολογίζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τη διαστημική πολιτική.

Επίσης, παρέχοντας στην Ε.Ε. επαρκή διαστημικό προϋπολογισμό, ώστε να συνεχίζει και να βελτιώνει υφιστάμενα διαστημικά εμβληματικά προγράμματα όπως το EGNOS, το Galileo και το Copernicus. Επίσης, ο αυξημένος προϋπολογισμός επιτρέπει στην Ε.Ε. να παρακολουθεί διαστημικούς κινδύνους στο πλαίσιο του προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA) και να φροντίζει για την πρόσβαση σε ασφαλείς κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM).

διαβάστε περισσότερα εδώ: sepe.grCareerCarbon

Expert advice to help you achieve your career goals.
18-01-2019 - 03:28
δείτε περισσότερα

SMBX

Be the bank. Buy small business bonds, earn interest.
18-01-2019 - 03:28
δείτε περισσότερα

The Mighty Niche Name Generator

A new tool to find your audience.
17-01-2019 - 21:10
δείτε περισσότερα

Square Card

Access your money as soon as you make a sale
17-01-2019 - 19:49
δείτε περισσότερα

Adhunt

Connecting makers & marketers
17-01-2019 - 14:38
δείτε περισσότερα

Lyrix

Find millions of music lyrics and save them offline
17-01-2019 - 13:56
δείτε περισσότερα

Product Tactics

An eBook for Modern Product Management Teams
17-01-2019 - 13:42
δείτε περισσότερα

Passepartout VPN

An user-friendly OpenVPN® client for iPhone
17-01-2019 - 13:00
δείτε περισσότερα

Svrf API

Augmented Reality Face Filters as an API
17-01-2019 - 12:52
δείτε περισσότερα

Pruvo

Automatically get the lowest hotel price even after booking
17-01-2019 - 12:33
δείτε περισσότερα