230 Δωρεάν Μεταπτυχιακά από τα ελληνικά Πανεπιστήμια!

    Από: Startup Team
πηγή: neopolis.gr

Με απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Παιδείας, τα Πανεπιστήμια της χώρας μας θα δεχτούν επιχορήγηση ύψους 1.412.000 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας 230 Π.Μ.Σ. για το έτος 2014.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα των οποίων το κόστος δεν καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών αλλά από τον προϋπολογισμό των οικείων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Παρακάτω θα βρείτε τον Πίνακα με τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά προγράμματα. Σε παρένθεση φαίνονται οι διαθέσιμες θέσεις και εκτός παρένθεσης η επιχορήγηση σε χιλ. ευρώ.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεολογίας (1) 3,2
Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2
Νομικής (6) 14,4
Μεθοδολογίας της Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήμης (1) 7,2
Φιλολογίας (3) 2δ. – 1 μ. 18,4
Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1) 7,2
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (4)
όλα μονοτμ. 14,4
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (3) (1μ. +1δ. +1 Ελλην/γαλ.) 23,2
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) μ. 7,2
Θεατρικών Σπουδών (1) 7,2
Φυσικής (2) 1μ.+1δ. 14,4
Χημείας (6) 3μ.+3δ. 28,8
Βιολογίας (5) 3μ.+2δ. 25,6
Μαθηματικών (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (2μ.) 11,2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητ. (2 μ) 11,2
Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών (1) διατμ. 7,2
Οικονομικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) 7,2
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολ. (1) 7,2
Μουσικών Σπουδών (1) 7,2
Ιατρικής (1) 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 47 Π.Μ.Σ. 254,4

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολιτικών Μηχανικών (2 δ.) 11,2
Μηχαν. Μεταλλείων–Μεταλλουργών (1 δ.) 7,2
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2δ.) 11,2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( 2 δ.) 11,2
Εφαρμοσμένων Μαθηματ. & Φυσικών Επιστημών (5 δ.) 14,4
Χημικών Μηχανικών (2 δ.) 11,2
Ναυπηγών (1 δ.) 7,2
Μηχανολόγων Μηχανικών (1) 7,2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2) δ. 11,2

ΣΥΝΟΛΟ 18 Π.Μ.Σ. 92

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεολογίας (1)μ. 7,2
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (1)μ. 7,2
Φιλολογίας (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2)μ. 14,4
Οικονομικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Θεάτρου (1)μ. 7,2
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)μ. 7,2
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) 7,2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1)μ. 7,2
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (1 Ελλην/γαλ) 8,8
Νομικής (1 Ελλην/γαλ) 8,8
Πολιτικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Φυσικής (5) 4μ.+ 1 δ. 21,6
Χημείας (1)μ. 7,2
Χημικών Μηχανικών (1)δ. 7,2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)δ. 7,2
Πολιτικών Μηχανικών (4) 3μ. + 1δ. 21,6
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2)μ. 11,2
Ιατρικής (2) 1μ.+ 1δ. 14,4
Κτηνιατρικής (1)μ. 7,2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2 )μ. 11,2
Γεωπονίας (1)μ. 7,2
Γεωλογίας (2)μ. 11,2
Μαθηματικών (1)μ. 7,2
Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1) 7,2
Ψυχολογίας (1) 7,2
Βιολογίας (1)μ. 7,2
Φαρμακευτική (1)μ. 7,2
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (1)μ. 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 42 Π.Μ.Σ. 274,4

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οικονομικής και Περιφερ. Ανάπτυξης (1) 7,2
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (1) 7,2
Κοινωνιολογίας (2)μ. 11,2
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού(1)μ. 7,2
Κοινωνικής Πολιτικής (1) 4
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1) 4
Δημόσιας Διοίκησης (1)μ. 7,2
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (1) 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 9 Π.Μ.Σ. 55,2

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οικονομικών Επιστημών (1)δ. 7,2
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (1)μ. 7,2
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (1)μ. 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ. 21,6

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιατρικής (4) 1μ. + 3δ. 21,6
Φαρμακευτικής (1) 7,2
Φυσικής (3) 1μ. + 2δ. 18,4
Χημείας (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Βιολογίας (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Μαθηματικών (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Πολιτικών Μηχανικών (1)μ. 7,2
Χημικών Μηχανικών (1)μ. 7,2
Γεωλογίας (1)μ. 7,2
Διοίκησης Επιχειρήσεων (1)μ. 7,2
Επιστήμης των Υλικών (1) 7,2
Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (1)μ. 7,2
Φιλοσοφίας(1)μ. 7,2
Μηχαν. Ηλεκτρον. Υπολογιστών & Πληρ. (3) 2μ.+ 1δ. 18,4
Οικονομικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Φιλολογίας (1)μ. 7,2
Θεατρικών Σπουδών (1)μ. 6,4
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (1)δ. 7,2
Διοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (1)δ. 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 29 Π.Μ.Σ. 194,4

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαθηματικών (1) 7,2
Χημείας (3) 1 μ.+ 2 δ. 15,2
Ιατρικής (2) 1δ.+1μ. 11,2
Φυσικής (5) 1 διατ. + 4 μον 21,6
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2) 1δ.+1μ. 14,4
Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών (1)δ. 7,2
Φιλολογίας (1)μ. 7,2
Φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (2) 1 δ.+ 1 μ. 12
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (1) μ. 7,2
Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (1) μ. 6,4
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (1) μ. 7,2
Οικονομικών Επιστημών (1) μ. 6,4

ΣΥΝΟΛΟ 21 Π.Μ.Σ. 123,2

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Νομικής (1) 7,2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1) 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 2 Π.Μ.Σ. 14,4

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (5) μ. 24,8
Φιλολογίας (1) 7,2
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (1) 7,2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1) 7,2
Φιλοσοφικών και Κοινων. Σπουδών (3) 2δ. + 1μ. 18,4
Ψυχολογίας (1) 7,2
Ιατρικής (5) 3 μ.+ 2 δ. 25,6
Βιολογίας (4) 1 μ. + 3 δ. 21,6
Φυσικής (2) μ. 11,2
Χημείας (4) 2 μ. + 2 δ. 22,4
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (1) 7,2
Οικονομικών Επιστημών (1) 7,2
Πολιτικής Επιστήμης (1) 7,2
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (1) 7,2
Επιστήμης Υπολογιστών (2) (1 Ελλην/γαλ + 1μ.) 16
Κοινωνιολογίας (1) 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 34 Π.Μ.Σ. 204,8

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (1)μ. 7,2
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (1)μ. 7,2
Μηχανικών Περιβάλλοντος (1)μ. 7,2
Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών(1)μ. 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 4 Π.Μ.Σ. 28,8

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (1)μ. 7,2
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερ. Ανάπτυξης (2 Ελλην/γαλ) 17,6
Παιδαγωγ. Δημ. Εκπαίδευσης (1)μ. 7,2
Ιατρικής (1)μ. 7,2
Πολιτικών Μηχανικών (1 Ελλην/γαλ) 8,8

ΣΥΝΟΛΟ 6 Π.Μ.Σ. 48

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (1)μ. 7,2
Μαθηματικών (1)μ. 7,2
Επιστημών της Θάλασσας (1 Ελλην/γαλ) 8,8

ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ. 23,2

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιστορίας (3) μ. 14,4
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (1 δ.) 7,2
Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας (1)μ. 7,2
Πληροφορικής (1)μ. 7,2

ΣΥΝΟΛΟ 6 Π.Μ.Σ. 36

Α.Σ.Κ.Τ.

Εικαστικών _______Τεχνών (3) 2μ. + 1 Ελλην/γαλ 20

ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ. 20

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1)μ. 7,2
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (2) 1μ.+1δ. 14,4

ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ. 21,6

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 230 1.412 χιλ. Ευρώ__

διαβάστε περισσότερα εδώ:
neopolis.gr