Συγκριτικός Πίνακας Εξόδων Φοίτησης μεταξύ Ελλάδας, Αγγλίας, Ουαλίας & Σκωτίας

    Από: Startup Team
πηγή: networkfoundation.gr

Σε ποιες περιπτώσεις οι Σπουδές στη Μ. Βρετανία κοστίζουν λιγότερο από τις Σπουδές στην Ελλάδα;

** Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι αυτούσια από την έγκυρη ιστοσελίδα του μεγαλύτερου UCAS School στην Ελλάδα, του NETWORK.

Ελλάδα

(φοίτηση εκτός της πόλης μόνιμης κατοικίας του φοιτητή)

Αγγλία

(από το 2012 και μετά)

Ουαλία

(από το 2012 και μετά)

Σκωτία

(από το 2012 και μετά)

Διάρκεια Σπουδών

(υπό κανονικές/συνήθεις συνθήκες)

 

5-6 χρόνια

(κατά μέσον όρο λόγω καταλήψεων, απεργιών και άλλων προβλημάτων)

 

3 χρόνια

3 χρόνια

4 χρόνια

Δίδακτρα ανά Έτος

(καλύπτονται πλήρως από το Κρατικό Δάνειο)

€ 0 – Δωρεάν

(πλήρης κάλυψη από το Ελληνικό Κράτος)

€ 8-10,000

(κάλυψη μέσω του Δανείου από την Αγγλική Κυβέρνηση)

€ 4-5,000

(κάλυψη 50% από την Ουαλική Τοπική Κυβέρνηση )

€ 0 – Δωρεάν

(πλήρης κάλυψη από τη Σκοτσέζικη Κυβέρνηση)

Κόστος Ζωής ανά Έτος

€ 12,000
(φαγητό, ενοίκια, μετακινήσεις, βιβλία, αεροπορικά, έξοδοι διασκέδασης)

€ 8-10,000
(φαγητό, ενοίκια, μετακινήσεις, βιβλία, αεροπορικά, έξοδοι διασκέδασης)

€ 8-10,000
(φαγητό, ενοίκια, μετακινήσεις, βιβλία, αεροπορικά, έξοδοι διασκέδασης)

€ 8-10,000
(φαγητό, ενοίκια, μετακινήσεις, βιβλία, αεροπορικά, έξοδοι διασκέδασης)

ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων ανά Έτος

€ 12,000

€ 16-20,000

(εκ των οποίων οι € 8-10,000 πρακτικά θα καλυφθούν από τον Κρατικό Δανεισμό)

€13-15,000

(εκ των οποίων οι € 4-5,000 πρακτικά θα καλυφθούν από τον Κρατικό Δανεισμό)

€ 8-10,000

ΣΥΝΟΛΟ Εξόδων για την Απόκτηση του Α’ Πτυχίου

Ελλάδα

€ 60-70,000

(εδώ διαπιστώνουμε με έκπληξη και συνειδητοποιούμε ότι τελικά, οι σπουδές στην Ελλάδα, υπό τις πλέον συνήθεις συνθήκες, θα στοιχίσουν περισσότερο από κάθε άλλη χώρα που συμμετέχει στην παρούσα σύγκριση)

Αγγλία

€ 54-60,000

(εκ των οποίων οι € 24-30,000 θα καλυφθούν από Κρατικό Δάνειο το οποίο δεν απαιτεί την αποπληρωμή από τον υποψήφιο, παρά μόνο όταν εργάζεται και το εισόδημά του στο προσωπικό του εκκαθαριστικό είναι άνω των € 24,000 το χρόνο!!)

Ουαλία

€ 36-43,000

(εκ των οποίων οι € 12-13,000 θα καλυφθούν από Κρατικό Δάνειο το οποίο δεν απαιτεί την αποπληρωμή από τον υποψήφιο, παρά μόνο όταν εργάζεται και το εισόδημά του στο προσωπικό του εκκαθαριστικό είναι άνω των € 24,000 το χρόνο!!)

Σκωτία

€ 32-40,000
(σε επίπεδο εξόδων, μπορεί η Σκωτία να είναι η πιό οικονομική, όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη & το ποσό των 12+ μισθών που χάνει κάθε 4ετής σπουδαστής της Σκωτίας σε σύγκριση με ένα 3ετή Αγγλίας ή Ουαλίας, ο οποίος τον 4ο χρόνο μπορεί να εργάζεται ήδη)

Ενδιαφέρομαι να Σπουδάσω στη Μ. Βρετανία. Θα ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες

Άλλες Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του NETWORK

Δάνειο (για την πληρωμή των Διδάκτρων όλων των ετών):

Κάθε σπουδαστής μπορεί να πάρει Δάνειο (χωρίς εγγυητή, παρά μόνο με το Διαβατήριο και τη Φοιτητική του ιδιότητα) για να καλύψει το κόστος των διδάκτρων οποιουδήποτε Πανεπιστημίου. Το Δάνειο μπορεί να αρχίσει να αποπληρώνει κάθε σπουδαστής, όταν και μόνο όταν αποφοιτήσει, εργάζεται και οι προσωπικές ετήσιες αποδοχές του ξεπεράσουν τα €24,000 το χρόνο! ! (σημ. το κράτος που ζει και εργάζεται μετά τις σπουδές δεν παίζει κανένα ρόλο).


Σχόλια για το Κόστος Σπουδών:

Το NETWORK Foundation έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία 20+ ετών στην παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τις οικογένειες των υποψηφίων για Σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία, σας παραθέτει ένα αντικειμενικό-ρεαλιστικό συγκριτικό πίνακα εξόδων που θα πρέπει να γνωρίζει κάθε οικογένεια με υποψήφιο σπουδαστή που ενδιαφέρεται και λογαριάζει τη δυνατότητα να σπουδάσει στα Διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ουαλίας & Σκωτίας.

Το βασικότερο σημείο που θα πρέπει να προσέξει κανείς είναι πως για κάθε Έλληνα φοιτητή σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο, το σύνολο των εξόδων μέχρι την απόκτηση του Α’ Πτυχίου είναι είτε μικρότερο είτε το πολύ ίσο με το κόστος σπουδών ενός Έλληνα φοιτητή σε μια Ελληνική πόλη εκτός της πόλης μόνιμης διαμονής του!!

Δηλαδή, αν μια οικογένεια πάρει την απόφαση να δώσει την ευκαιρία για κορυφαίας ποιότητας εκπαίδευσηστη Μεγάλη Βρετανία, το αποτέλεσμα θα είναι πέρα όλων των άλλων, α) ταχύτερη αποφοίτηση κατά ένα τουλάχιστον χρόνο, β) έξοδα μικρότερα ή ίσα απ’ ότι σε μία Ελληνική πόλη εκτός αυτής του τόπου μόνιμης κατοικίας σας και, το σημαντικότερο, αυτά ισχύουν ακόμα και μετά την αύξηση των διδάκτρων στα Βρετανικά Πανεπιστήμια από το Σεπτέμβριο του 2012.

Αξιοσημείωτο είναι πως η αύξηση των διδάκτρων, είναι στην πράξη ένα ζήτημα λογιστικό και όχι ουσιαστικό και άμεσα πρακτικό, καθώς το Κρατικό Δάνειο το οποίο καλύπτει υπέρ του φοιτητή τα συνολικά έξοδα των διδάκτρων, που στην πράξη τον απαλλάσσει από την καταβολή τους για κάποια χρόνια και μέχρι να μπορεί να τα αποπληρώσει με τα δικά του χρήματα !!!

Μιά εξαίρεση:  Αναφορικά με το κόστος, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα αναφερόμενα στον παραπάνω πίνακα έξοδα, κατ’ εξαίρεση για την περιοχή του δήμου του Λονδίνου πρέπει να υπολογίζει κανείς μια επιβάρυνση € 5-7,000 περίπου ανά έτος, λόγω της πρωτοφανούς ακρίβειας διαβίωσης της συγκεκριμένης αυτής πόλης.  Η απόφαση της επιλογής του Λονδίνου είναι καθαρά θέμα προτίμησης του υποψηφίου και της οικογένειας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανικών ιδρυμάτων βρίσκεται εκτός του Λονδίνου και η Ακαδημαϊκή τους ποιότητα και αναγνώριση είναι εντελώς ανεξάρτητη από την τοποθεσία που εδρεύουν (πχ.Oxford & Cambridge βρίσκονται εκτός Λονδίνου).

Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι το ακόμα μικρότερο κόστος που δημιουργείται για την οικογένεια κάθε σπουδαστή στα Πανεπιστήμια της Ουαλίας και Σκωτίας.  Η Ουαλία και η Σκωτία προσφέρουν μία εξαιρετική ευκαιρία για σπουδές του ιδίου πολύ ψηλού Βρετανικού επιπέδου, σε συνδυασμό με το εκπληκτικό βιοτικό επίπεδο που προσφέρουν οι δύο αυτές περιοχές/Βασίλεια της  Μεγάλης Βρετανίας (Ηνωμένο Βασίλειο).

Στη Σκωτία ο συνδυασμός της ομορφιάς του φυσικού τοπίου και των πόλεων της φημισμένης αυτής περιοχής, σε συνάρτηση με το παραδοσιακό Βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης είναι μια εγγύηση για μια ανεκτίμητη αλλά και αξέχαστη φοιτητική εμπειρία.  Η προσαύξηση κατά ένα έτος του χρόνου σπουδών δίνει και μια ευκαιρία, ειδικά στους νέους ηλικιακά φοιτητές να προσαρμοστούν πολύ πιο ομαλά στο Βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης και θέτουν έτσι μια επιπλέον διευκόλυνση στη μαθησιακή διαδικασία.

Στην Ουαλία, η συνύπαρξη κοσμοπολίτικων αστικών κέντρων, όπως το Cardiff, το Bangor και το Swansea, με μια πανέμορφη ύπαιθρο και τα ιδανικά Πανεπιστημιακά, δίνουν την επιλογή στον υποψήφιο να διαλέξει τον τύπο περιβάλλοντος χώρου και τύπου Πανεπιστημίου που επιθυμεί, πάντα μέσα στο πλαίσιο της απαράλλακτης υψηλής ποιότητας σπουδών που μπορεί να εγγυηθεί το Βρετανικό Εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Το NETWORK Foundation σας παρέχει τη στήριξη και συμβουλευτική για να διαλέξει ο υποψήφιος φοιτητής και η οικογένεια του, τον ιδανικό συνδυασμό σπουδών-Πανεπιστημίου- πόλης -περιβάλλοντος-κόστους, ώστε η τελική επιλογή να ικανοποιεί πλήρως τις προσωπικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με το διαθέσιμο οικογενειακό κεφάλαιο-προς-επένδυση στην πρωτοπόρα  εκπαίδευση που παρέχει η Μ. Βρετανία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετική με τον παραπάνω πίνακα και τα στοιχεία που αναφέρονται εκεί, μπορείτε να τηλεφωνήσετε είτε στο παράρτημα της Σχολής μας στην Αθήνα (210) 74.88.131, είτε στη Θεσσαλονίκη (2310) 240.394.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
networkfoundation.gr