24 Υποτροφίες στο εξωτερικό.

    Από: Startup Team

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 24 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό για την 4η Αυγούστου 2014.

Πρόκειται για:

Γεωπονικές – Περιβαντολογικές Επιστήμες (3 θέσεις)
Θετικές Επιστήμες (14 θέσεις)
Μηχανικοί (12 θέσεις)
Πληροφορική (3 θέσεις)
Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (7 θέσεις)
Υπόλοιπες Ειδικότητες (2 θέσεις)

Μπορείτε να δείτε τις υποτροφίες ΕΔΩ.