3 υποτροφίες προκήρυξε το ΙΚΥ για προπτυχιακές σπουδές| Υποτροφία του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου»

    Από: Startup Team

3 υποτροφίες προκήρυξε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές Έλληνες φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού (Πανεπιστήμια) ή Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ), με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».

Οι υποτροφίες είναι για βασικές σπουδές στο εσωτερικό και εκείνοι που θέλουν να συμμετέχουν θα πρέπει: α) να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

H προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων έως τις 28 Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες μπορείτε να βρείτε στα γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία) , στην επίσημη σελίδα του και στα τηλέφωνα 210-3726360 ή 357

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ