Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

    Από: Startup Team

Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου βαίνοντας ήδη στον 5ο επιμορφωτικό κύκλο ανακοινώνουν την έναρξη έξι νέων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στην Κατεύθυνση «ΤΠΕ – Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας» (e-epimorfosi.aegean.gr/chooseprog?path_id=14). Τα Προγράμματα αυτά θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και στοχεύουν στην κατάρτιση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών σε αντικείμενα αιχμής, βοηθώντας τους να αναπτύξουν εκείνες τις ψηφιακές δεξιότητες που θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

1. «Ανάπτυξη Δυναμικών Ιστοσελίδων με Joomla»

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους/ στις επιμορφούμενους/-ες τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων χωρίς προαπαιτούμενη γνώση προγραμματισμού ή άλλων δεξιοτήτων σχεδιασμού με χρήση της Joomla.

Έναρξη: 03/10/2016

Επιστημονικά Υπεύθυνος:Νείρος Αντώνιος, διδάσκων στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περισσότερα:e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=217505&menu=general

2. «Κινητές Τεχνολογίες»

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών για σύγχρονες κινητές συσκευές και καλύπτει όλο το φάσμα των κινητών εφαρμογών, από τις διαδικτυακές (web applications) έως τις εγγενείς εφαρμογές (native applications). Ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη εγγενών κινητών εφαρμογών έχει επιλεγεί το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο υποστηρίζεται από την Google και έχει κερδίσει ένα μερίδιο 80% στην αγορά των έξυπνων τηλεφώνων.

Έναρξη: 03/10/2016

Επιστημονικά Υπεύθυνος:Γαβαλάς Δαμιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περισσότερα:e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=218303&menu=general


3.
«Ρομποτική: Ένας υπέροχος κόσμος»

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να εισάγει αρχάριους στο αντικείμενο και τα εργαλεία της Ρομποτικής από μηδενική βάση. Οι συμμετέχοντες/-ουσες μετά το πέρας του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη ρομποτική και θα είναι ικανοί να ολοκληρώσουν ρομποτικές κατασκευές με τη χρήση Lego και Arduino.

Έναρξη: 03/10/2016

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καβαλλιεράτου Εργίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περισσότερα: e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=229059&menu=general

4. «Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress»

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία ιστοσελίδων με χρήση του WordPress από αρχάριους, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του θα μπορούν να δημιουργούν και να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ιστοσελίδας τους και του περιεχομένου της.

Έναρξη: 10/10/2016

Επιστημονικά Υπεύθυνος:Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περισσότερα:e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=233912&menu=general

5. «Τρισδιάστατα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, “Σοβαρά παιχνίδια”»

Κύρια επιδίωξη του Προγράμματος είναι να ακολουθήσει τις σύγχρονες τάσεις στη μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (game based learning), χρησιμοποιώντας όμως εργαλεία προσιτά στο μέσο χρήστη. Μεγάλο μέρος του σεμιναρίου θα αφιερωθεί στη χρήση ενός ενδεικτικού προγράμματος κατασκευής παιχνιδιών (και μάλιστα τρισδιάστατων), έτσι ώστε οι επιμορφούμενοι να έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν στην πράξη όσα θα αποκομίσουν σε θεωρητικό επίπεδο.

Έναρξη: 24/10/2016

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περισσότερα: e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=232768&menu=general

6. «Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση»

Στα πλαίσια του Προγράμματος, γίνεται αναφορά στον ορισμό, τις συσκευές, τα είδη και τις έτοιμες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και στην αξιοποίησή τους στην μαθησιακή διαδικασία. Εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση με συγκεκριμένες πλατφόρμες και με βάση τη θεωρία της εμπλαισιωμένης μάθησης και του εποικοδομισμού, καθώς και στην αξιολόγηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση.

Έναρξη: 24/10/2016

Επιστημονικά Υπεύθυνος:Σοφός Αλιβίζος,Αναπληρωτής Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περισσότερα:e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=233801&menu=general

Ενημερωθείτε αναλυτικά από την ιστοσελίδα για όλα τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
e-epimorfosi.aegean.gr

Εγγραφείτε σήμερα και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις στα δίδακτρα που φθάνουν έως και το 25%.

Για Πληροφορίες Εγγραφών:
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
22410 99424 – 6 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-14:00)
e-epimorfosi@aegean.gr