Μεταπτυχιακά σε Τουρισμό και Τοπική Ανάπτυξη

    Από: Startup Team

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τίτλο: “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη”.

Αφορά:

 1. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 2. Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
 3. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995278 και msc-tourism@econ.auth.gr

Πηγή: workenter.gr