Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Κάλεσμα για σπουδές με υψηλή ποιότητα και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας

    Από: Startup Team
  • Στα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενης άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (62%) και φορείς του Δημοσίου (38%), συμμετέχουν ετησίως περίπου 600 φοιτητές και φοιτήτριες
  • Το 80% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται στην αγορά εργασίας εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα που πρωτοστατεί στην έρευνα και την καινοτομία, καλεί και φέτος τους υποψήφιους φοιτητές και τις υποψήφιες φοιτήτριες να «ανοίξουν» τα φτερά τους προς την εκπαίδευση με υψηλά πρότυπα ποιότητας και προς την επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι 6 Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε 6 νησιά του Αρχιπελάγους παρέχουν ένα ευρύ φάσμα σπουδών σε διαφορετικά πεδία, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης και δίνοντας προοπτικές προς ένα εργασιακό μέλλον.

Με βασικά προτάγματα την προαγωγή της έρευνας και της αριστείας, τις διεθνείς συνεργασίες, την αξιοποίηση πόρων για τη διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού υλικού και την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι 6 Σχολές Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Διοίκησης, Πολυτεχνική και Θετικών Επιστημών διαθέτουν προγράμματα σπουδών με σύγχρονα και αναδυόμενα επιστημονικά αντικείμενα και απευθείας σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ισχυρό πλεονέκτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί η διαρκής υποστήριξη των φοιτητών για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, με προγράμματα συγχρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (62%) και φορείς του Δημοσίου (38%), στα οποία συμμετέχουν ετησίως περίπου 600 φοιτητές/φοιτήτριες.

Σύμφωνα δε με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023),  το 80% των σπουδαστών και των σπουδαστριών εισέρχεται στην αγορά εργασίας εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή τους.

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτσιλάκη δήλωσε σχετικά: «Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και παράγει σπουδές με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Η δεμένη ακαδημαϊκή κοινότητα που επιτρέπει άμεση πρόσβαση των φοιτητών στους διδάσκοντες και δημιουργεί κλίμα δυναμικής αλληλεπίδρασης, οι καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες, το βραβευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό και τα επιλεγμένα προγράμματα σπουδών, καθιστούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Καλούμε και φέτος τους υποψήφιους φοιτητές και τις υποψήφιες φοιτήτριες να ενημερωθούν για τα προσφερόμενα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να κάνουν επιλογές που δίνουν πτυχία με ουσιαστικές  προοπτικές προς ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον».