Ναυλώσεις και Κανόνες Μεταφοράς Φορτίων

    Από: Startup Team
 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 28/09/2019 10:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής:
  Bonus Seminars
 • Περισσότερες Πληροφορίες:
  Πατήστε εδώ
 • Κόστος:

  €85
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
  • 10% σε κάθε ένα συμμετέχοντα σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής (3 άτομα +)
  • 20% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • 10% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους ενεργούς Φοιτητικής κάρτας 

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό;

·        Για να Κατανοήσετε τη Σημασία των Ναυλώσεων στο Εσωτερικό και Εξωτερικό Εμπόριο  

·        Για να Κατανοήσετε τη Σπουδαιότητα της Αξιοπλοΐας ενός πλοίου

·        Για να Γνωρίσετε την Έννοια και τις Μορφές Ναύλωσης των Πλοίων

·        Για να Γνωρίσετε τους Κανόνες HagueVisby σχετικά με τις Διαδικασίες Μεταφοράς και Φόρτωσης

·        Για να Γνωρίσετε τους Κανόνες Hamburg

·        Για να Μάθετε ποια Είδη Φορτίων υπάρχουν

·        Για να Μάθετε το περιεχόμενο της Μεταφοράς Φορτίων

·        Για να Γνωρίσετε τους κανόνες Μεταφοράς Φορτίων

·        Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

·        Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών για την Σύμβαση της Θάλασσας (UNCLOS)

Σε ποιους απευθύνεται:
 • Σε Φοιτητές Ναυτιλιακών Σπουδών   
 • Σε Σπουδαστές Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σε Όλους τους Επιχειρηματίες του Ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να Γνωρίσουν και να Κατανοήσουν τις Βασικές Αρχές του Ναυτικού Δικαίου
 • Σε Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διεκπεραίωση Ναυτιλιακών Υποθέσεων επικεντρωμένων στα Νομικά Ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου  
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο της Ναυτιλίας
Θεματολογία (ποια θέματα θα Παρουσιαστούν και θα Αναλυθούν στο Σεμινάριο):

Ø  Έννοια Ναύλωσης

Ø  Μορφές Ναύλωσης πλοίου

Ø  Τρόποι πληρωμής

Ø  Είδη Συμβάσεων Θαλάσσιας Μεταφοράς

Ø  Γενικοί και Ειδικοί Όροι στα Ναυλοσύμφωνα

Ø  Σπουδαιότητα Αξιοπλοΐας πλοίου και Συνέπειες Αναξιοπλοΐας

Ø  Κανόνες HagueVisby σχετικά με τις Υποχρεώσεις Μεταφοράς και Φόρτωσης

Ø  Κανόνες Hamburg

Ø  Έννοια Μεταφοράς Φορτίων

Ø  Είδη Φορτίων

Ø  Κανόνες Μεταφοράς Φορτίων

Ø  Στόχοι του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Ø  Στόχοι του Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών για την Σύμβαση της Θάλασσας (UNCLOS)

Διεύθυνση Διεξαγωγής

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

Διοργανωτής

Bonus Seminars