Ναυτιλιακά: Βασικές Γνώσεις και Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο

    Από: Startup Team
 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 19/10/2019 10:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής:
  Bonus Seminars
 • Περισσότερες Πληροφορίες:
  Πατήστε εδώ
 • Κόστος:

  €85
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
  Εκπτώσεις και Εκπτωτικά Δικαιώματα για κάθε Εγγεγραμμένο στα Σεμινάρια της BONUS SEMINARS:
  • 10% σε κάθε ένα συμμετέχοντα σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής (3 άτομα +)
  • 20% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ
  • 10% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους ενεργούς Φοιτητικής κάρτας 

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό;

·        Για να Κατανοήσετε τη Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο  

·        Για να Κατανοήσετε τη Σπουδαιότητα και το Ρόλο της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία

·        Για να Γνωρίσετε την Έννοια και τις Κατηγορίες των Πλοίων

·        Για να Κατανοήσετε τη Διαφορά μεταξύ Πλωτού Ναυπηγήματος και Βοηθητικού Ναυπηγήματος

·        Για να Γνωρίσετε τη Διαδικασία και τις Συμβάσεις Νηολόγησης ενός Πλοίου

·        Για να Μάθετε τη Διαδικασία Απόκτησης και Απώλειας της Εθνικότητας ενός Πλοίου

·        Για να Γνωρίσετε το λεπτομερές Περιεχόμενο μιας Σύμβασης Ναυτολόγησης

·        Για να Γνωρίσετε τα Καθήκοντα όλου του Προσωπικού Πλοίων

·        Για να Γνωρίσετε τις Διαδικασίες Κτήσης, Ναυπήγησης και Διάλυσης Πλοίων

·        Για να Γνωρίσετε τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους Κώδικες Ναυσιπλοΐας

·        Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

·        Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)

·        Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Πρόληψης της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL)

Σε ποιους απευθύνεται:
 • Σε Φοιτητές Ναυτιλιακών Σπουδών   
 • Σε Σπουδαστές Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σε Όλους τους Επιχειρηματίες του Ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να Γνωρίσουν και να Κατανοήσουν τις Βασικές Αρχές του Ναυτικού Δικαίου
 • Σε Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διεκπεραίωση Ναυτιλιακών Υποθέσεων επικεντρωμένων στα Νομικά Ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου  
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο της Ναυτιλίας
Θεματολογία (ποια θέματα θα Παρουσιαστούν και θα Αναλυθούν στο Σεμινάριο):

·       Ο Ρόλος και η Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο

·       Η Σπουδαιότητα και ο Ρόλος της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία

·       Οι Λόγοι Αύξησης της Ζήτησης για Θαλάσσιες Μεταφορές

·       Έννοια Πλοίου και Κατηγορίες Πλοίων

·       Νηολόγηση Πλοίου

·       Απόκτηση και Απώλεια της Εθνικότητας ενός Πλοίου

·       Σύνθεση Προσωπικού Πλοίων

·       Συμβάσεις Ναυτολόγησης

·       Καθήκοντα Προσωπικού Πλοίων

·       Οργάνωση Εργασίας εν Πλώ

·       Κτήση, Ναυπήγηση και Διάλυση Πλοίου

·       Διεθνείς Οργανισμοί και Κώδικες Ναυσιπλοΐας

·       Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

·       Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας

·       Ασφάλεια Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)

·       Πρόληψη Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL)  

Διεύθυνση Διεξαγωγής

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

Διοργανωτής

Bonus Seminars