Τα 123 μαθήματα που προσφέρει η Google δωρεάν μέσα από το Google Digital Garage

    Από: Vicky Dallas

Τα 123 μαθήματα που προσφέρει η Google δωρεάν μέσα από το Google Digital Garage (learndigital.withgoogle.com/digitalgarage). Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε 3 βασικές κατηγορίες Data and Tech, Digital Marketing, Career Development

 1. Fundamentals of digital marketing
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 40
 2. Get a business online
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/business-online
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 3
 3. Promote a business with online advertising
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/promote-business-online
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 3
 4. Expand a business to other countries
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/expand-internationally
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 5. Connect with customers over mobile
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/connect-with-mobile
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 6. Promote a business with content
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/promote-with-content
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 3
 7. Understand customers needs and online behaviours
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/customers-needs-behaviours
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 8. Build confidence with self-promotion
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/self-promotion
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 9. How to enhance and protect your online campaign
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/enhance-protect-online-campaigns
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 7
 10. Land your next job
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/prepare-for-new-job
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 11. Understand the basics of code
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/basics-code
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 12. How to increase productivity at work
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/increase-productivity
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 13. Understand the basics of machine learning
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/machine-learning-basics
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 14. Improve your online business security
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/improve-online-security
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 15. Intro to digital wellbeing
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-wellbeing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 1
 16. Effective networking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/effective-networking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by FutureLearn
  Hours: 1
 17. Business communication
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/business-communication
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Goodwill Community Foundation
  Hours: 1
 18. Communicate your ideas through storytelling and design
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/storytelling-design
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 1
 19. Speaking in public
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/public-speaking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 1
 20. Organisational design: Know your organisation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/organisational-design
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Macquarie University
  Hours: 27
 21. Strategic Innovation: Building and Sustaining Innovative Organizations
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/building-sustaining-innovative-organizations
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois Gies Business
  Hours: 15
 22. The Science of Well-Being
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/science-of-wellbeing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Yale University
  Hours: 19
 23. Social Psychology
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/social-psychology
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Wesleyan University
  Hours: 40
 24. Think Again III: How to Reason Inductively
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/reason-inductively
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Duke University
  Hours: 14
 25. Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-cloud-fundamentals-infrastructure
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google Cloud
  Hours: 11
 26. Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-cloud-fundamentals-big-data
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google Cloud
  Hours: 11
 27. Machine Learning Crash Course
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/machine-learning-crash-course
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 15
 28. Elements of AI
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/elements-artificial-intelligence
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Helsinki and Reaktor
  Hours: 30
 29. Technical Support Fundamentals
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/technical-support-fundamentals
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google
  Hours: 19
 30. Customer Segmentation and Prospecting
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/customer-segmentation-prospecting
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 10
 31. Fundamentals of Graphic Design
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/fundamentals-graphic-design
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by California Institute of the Arts
  Hours: 14
 32. Conflict Transformation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/conflict-transformation
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Emory University
  Hours: 15
 33. Inspiring Leadership through Emotional Intelligence
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/leadership-emotional-intelligence
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Case Western Reserve University
  Hours: 24
 34. Foundations of Everyday Leadership
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/foundations-everyday-leadership
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois Gies Business
  Hours: 15
 35. Securing Digital Democracy
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/securing-digital-democracy
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 17
 36. English for Career Development
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/english-for-career-development
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Pennsylvania
  Hours: 22
 37. Computational Thinking for Problem Solving
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/computational-thinking-problem-solving
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Pennsylvania
  Hours: 34
 38. Preparing to Manage Human Resources
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/manage-human-resources
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Minnesota
  Hours: 19
 39. Influencing People
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/influencing-people
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 13
 40. Programming for Everybody (Getting Started with Python)
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/programming-for-everybody-python
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 12
 41. Model Thinking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/model-thinking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 32
 42. Business Writing
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/business-writing
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado Boulder
  Hours: 13
 43. Front-End Web UI Frameworks and Tools: Bootstrap 4
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/front-end-web-ui-frameworks-tools
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by The Hong Kong University of Science and Technology
  Hours: 31
 44. Organizational Design and Management
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/organizational-design-management
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by HEC Paris
  Hours: 32
 45. Search Engine Optimization Fundamentals
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/seo-fundamentals
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Davis
  Hours: 13
 46. Research Proposal: Initiating Research
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/initiating-research
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Davis
  Hours: 12
 47. Introduction to Cybersecurity for Business
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/intro-to-cybersecurity-for-business
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 13
 48. Python Basics
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/python-basics
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 16
 49. Think Again I: How to Understand Arguments
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/understand-arguments
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Duke University
  Hours: 14
 50. Content, Advertising & Social IMC
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/content-advertising-social
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 8
 51. High Performance Collaboration: Leadership, Teamwork, and Negotiation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/high-performance-collaboration
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 14
 52. Exploring and Preparing your Data with BigQuery
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/preparing-data-bigquery
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Google Cloud
  Hours: 9
 53. Think Again II: How to Reason Deductively
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/reason-deductively
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Duke University
  Hours: 12
 54. Basics of Inclusive Design for Online Education
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/inclusive-design-online-education
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado Boulder
  Hours: 14
 55. Enterprise System Management and Security
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/enterprise-system-management-security
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 12
 56. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/successful-negotiation-strategies-skills
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Michigan
  Hours: 14
 57. Software Development Processes and Methodologies
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/software-development-processes
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Minnesota
  Hours: 18
 58. Improving Communication Skills
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/improving-communication-skills
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Pennsylvania
  Hours: 11
 59. Design Thinking for Innovation
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/design-thinking-innovation
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Virginia
  Hours: 10
 60. Design Thinking for the Greater Good: Innovation in the Social Sector
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/design-thinking-social-sector
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Virginia
  Hours: 14
 61. Marketing in a Digital World
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/marketing-in-digital-world
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois
  Hours: 30
 62. Cloud Computing Concepts, Part 1
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/cloud-computing-concepts-part-one
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois
  Hours: 38
 63. What is Social?
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/what-is-social
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Northwestern University
  Hours: 9
 64. Kotlin for Java Developers
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/kotlin-java-developers
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by JetBrains
  Hours: 19
 65. Initiating and Planning Projects
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/initiating-planning-projects
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Irvine
  Hours: 7
 66. SQL for Data Science
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/sql-data-science
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Davis
  Hours: 20
 67. Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/time-management-productivity
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of California, Irvine
  Hours: 3
 68. Giving Helpful Feedback
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/giving-helpful-feedback
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado Boulder
  Hours: 7
 69. Fundamentals of Network Communication
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/fundamentals-network-communication
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 6
 70. Database Management Essentials
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/database-management-essentials
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Colorado System
  Hours: 29
 71. Instructional Design Foundations and Applications
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/instructional-design-foundations-applications
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Illinois
  Hours: 24
 72. What is Data Science?
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/what-is-data-science
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by IBM
  Hours: 6
 73. Decision Making in a Complex and Uncertain World
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/decision-making
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Groningen
  Hours: 35
 74. Getting Started with Agile & Design Thinking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/agile-design-thinking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Darden School of Business, University of Virginia
  Hours: 16
 75. Intro to TensorFlow for Deep Learning
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/intro-to-tensorflow-for-deep-learning
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 70
 76. Logical and Critical Thinking
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/logical-critical-thinking
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by University of Auckland
  Hours: 32
 77. Using Creative Problem Solving
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/creative-problem-solving
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by National Chiao Tung University
  Hours: 12
 78. Team Coaching
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/team-coaching
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Deakin University
  Hours: 6
 79. Introduction to Python Programming
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/introduction-to-python-programming
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 25
 80. Version Control with Git
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/version-control-with-git
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 30
 81. Object-Oriented JavaScript
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/object-oriented-javascript
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 15
 82. Introduction to Cybersecurity
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/introduction-to-cybersecurity
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 35
 83. SQL for Data Analysis
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/sql-for-data-analysis
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 30
 84. Intro to JavaScript
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/intro-to-javascript
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 35
 85. Build Native Mobile Apps with Flutter
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-native-mobile-apps-with-flutter
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 10
 86. Kotlin Bootcamp for Programmers
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/kotlin-bootcamp-for-programmers
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 30
 87. Developing Android Apps with Kotlin
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/developing-android-apps-with-kotlin
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Udacity
  Hours: 50
 88. Android developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/android-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 630
 89. Junior web developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/junior-web-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 400
 90. Salesforce developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/salesforce-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 750
 91. Front-end developer
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/front-end-developer
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 750
 92. Learn how to learn
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-how-to-learn
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 6
 93. Understanding the web
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/understanding-the-web
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 4
 94. Think like a computer: the logic of programming
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/think-like-a-computer-the-logic-of-programming
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 8
 95. Which digital job is made for you?
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/which-digital-job-is-made-for-you
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 2
 96. Develop your career plan
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/develop-your-career-plan
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 6
 97. Build a sales strategy for your freelance business
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-a-sales-strategy-for-your-freelance-business
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 8
 98. Host a design thinking workshop
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/host-a-design-thinking-workshop
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 15
 99. Learn about Agile project management and SCRUM
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-about-agile-project-management-and-scrum
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 15
 100. Build your first web pages with HTML and CSS
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-your-first-web-pages-with-html-and-css
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 10
 101. Learn programming with JavaScript
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-programming-with-javascript
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 20
 102. Learn Python basics for data analysis
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/learn-python-basics-for-data-analysis
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by OpenClassrooms
  Hours: 12
 103. Improve your soft skills
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/soft-skills-training
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by The Open University
  Hours: 24
 104. Use Google to Get a New Job
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/use-google-to-get-a-new-job
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 6
 105. Manage a Project with Digital Tools
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/manage-a-project-with-digital-tools
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 7
 106. Use Digital Tools for Everyday Tasks
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/use-digital-tools-for-everyday-tasks
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 7
 107. Communicate Effectively at Work
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/communicate-effectively-at-work
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 8
 108. Negotiate Your Salary
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/negotiate-your-salary
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 109. Build Your Online Business
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/build-your-online-business
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 8
 110. Give and Receive Feedback
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/give-and-receive-feedback
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 111. Plan Effective Meetings
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/plan-effective-meetings
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 112. Start a CV
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/start-a-cv
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 113. Edit Your CV
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/edit-your-cv
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 114. Prepare For Your Business Plan
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/prepare-for-your-business-plan
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 115. Connect and Collaborate Anywhere with Digital Tools
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/connect-and-collaborate-from-anywhere-with-digital-tools
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 116. Send Professional Emails
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/send-professional-emails
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 1
 117. Google Ads Search
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-ads-search
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 118. Google Ads Display
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-ads-display-campaigns
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 2
 119. Google Ads – Measurement
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/measure-google-ads-campaign
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 120. Shopping Ads
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/shopping-campaigns
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 121. Google Ads Video
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/google-ads-video
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Skillshop
  Hours: 3
 122. Prepare for the G Suite Certification Exam
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/certified-gsuite
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Applied Digital Skills
  Hours: 9.5
 123. Grasshopper: Learn to Code
  Πληροφορίες: learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/grasshopper-learn-to-code
  Έχει δημιουργηθεί από: Created by Grasshopper
  Hours: 11

από: Vicky Dallas

Η Βίκυ Ντάλλας, σπούδασε στην Αγγλία - Bachelor σε Interactive Multimedia Communications και Master σε E-Commerce. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2006 και δημιούργησε τη 9AM (Εταιρεία Κατασκευής Web Applications). Το 2007 παράλληλα με τη 9AM έκανε Master σε Business Administration (MBA) στο ALBA Graduate Business School το οποίο ολοκλήρωσε το 2009. Κύρια δραστηριότητά της είναι η 9AM που έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή Tailor Made Web Applications + Websites. Από το 2009 ασχολήθηκε με την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσω του Startup.gr. Το 2016 το APPOCALYPSIS (appocalypsis.com) που βοηθάει στο Conversion των Ιστοσελίδων δίνοντας χρήσιμα εργαλεία στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων για να επικοινωνήσουν μηνύματα με τους επισκέπτες τους ή να αποθηκεύσουν E-mails.