Συνέντευξη επιλογής: Προσθέστε στη συνταγή επιτυχίας το Star Model!

    Από: Startup Team
πηγή: qmetric.gr

άρθρο από κ. Βασίλη Αποστόλου, Εργασιακός Ψυχολόγος, qmetric.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους απόρριψης ενός υποψηφίου σε μια συνέντευξη επιλογής, είναι οι ελλιπείς και ατεκμηρίωτες απαντήσεις, οι οποίες δεν καλύπτουν τον εργοδότη και αφήνουν «γκρίζες ζώνες».

Πώς όμως μπορείτε να σιγουρευτείτε ότι δε θα πέσετε σε αυτήν την παγίδα; Υπάρχει τρόπος και λέγεται STAR model. Το ακρωνύμιο STAR, που προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Situation (κατάσταση), Task(έργο), Action (ενέργειες), Result (αποτέλεσμα), είναι ένας εύκολος τρόπος προκειμένου να θυμάστε τα βασικά συστατικά μιας ολοκληρωμένης απάντησης σε κάθε ερώτηση που μπορεί να σας θέσουν.

Πρόκειται για μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη τεχνική, η οποία έχει διάφορες εφαρμογές και σας δίνει τη δυνατότητα να δώσετε ουσιαστικές και ολοκληρωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που σας θέτουν. Ταυτόχρονα, το STAR model έχει το πλεονέκτημα ότι είναι αρκετά απλό και εύκολο στην εφαρμογή του. Οι άνθρωποι που βρίσκονται απέναντί σας σε μία συνέντευξη επιλογής, είναι σίγουρο ότι θα εκτιμήσουν την πληρότητα και τεκμηρίωση των απαντήσεων που θα δώσετε, εφόσον αυτές βασίζονται στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, είναι πολύ πιθανό να σας κάνουν  ερωτήσεις που ξεκινούν με παραλλαγές της φράσης «Δώστε μας ένα παράδειγμα όπου….» ή «Τι κάνατε στην περίπτωση που…». Μπορεί οι απαντήσεις σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις να φαίνονται απλές, αλλά το άγχος της στιγμής μπορεί να σας οδηγήσει σε μη δομημένες ή ελλιπείς απαντήσεις, οι οποίες δεν πείθουν τον εργοδότη για την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε με επιτυχία στα καθήκοντα της θέσης που σας ενδιαφέρει.

1. Situation (κατάσταση): Περιγράψτε σύντομα τη συνθήκη/κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας ενεργήσατε. Με λίγα λόγια, δώστε πληροφορίες για το «που» και «πότε» συνέβη αυτό που πρόκειται να περιγράψετε στη συνέχεια

2. Task (έργο/στόχος): Περιγράψτε την εργασία/στόχο που έπρεπε να ολοκληρώσετε ή να πετύχετε, τονίζοντας τις όποιες ιδιαιτερότητες και προκλήσεις έπρεπε να αντιμετωπίσετε, όπως προθεσμίες, εξωτερικούς παράγοντες, κόστη, και άλλα.

3. Action (ενέργειες): Περιγράψτε με λεπτομέρεια τις ενέργειες που χρειάστηκε να κάνετε, προκειμένου να ολοκληρώσετε με επιτυχία το έργο που είχατε να ολοκληρώσετε. Από την περιγραφή σας, θα πρέπει να προβάλλονται συγκεκριμένες ικανότητες (π.χ. πρωτοβουλία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, πελατοκεντρική αντίληψη, ηγετικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, εργασία υπό πίεση κ.α.), χωρίς όμως να χρειαστεί να τις επισημάνετε.

4. Result (αποτέλεσμα): Ολοκληρώστε την απάντησή σας με έμφαση στο αποτέλεσμα των ενεργειών σας. Θετικό θα ήταν αν μπορούσατε να ποσοτικοποιήσετε τα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο εξασφαλίζετε ότι οι απαντήσεις σας, όπως κάθε ενδιαφέρουσα ιστορία, έχουν αρχή, μέση και τέλος. Έτσι, ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας όχι μόνο δε θα αναγκαστεί να αντλήσει τις πληροφορίες που αναζητά «με το τσιγκέλι», αλλά θα κλείσει τη συνέντευξη έχοντας την αίσθηση ότι έχει μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώσεις και εμπειρία!

διαβάστε περισσότερα εδώ:
qmetric.gr