Αγγελία εργασίας | Θέση εργασίας σε γυναικείο e-magazine!

    Από: Startup Team

Αντιπρόσωπος-Συνεργάτης γυναικείου περιοδικού

Πελάτης μας, κοινωνικός συνεταιρισμός  νέου πρωτοποριακού  γυναικείου  διαδικτυακού περιοδικού,  ζητά κυρία (25-55 ετών) με ευχάριστο παρουσιαστικό ως αντιπρόσωπο-συνεργάτη (υπεύθυνη περιοχής) για να καλύψει  μια  νέα θέση στην Αττική.

Κύρια καθήκοντα

  • Επαφές με επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τη γυναίκα (π.χ. ένδυσης, υγείας κ.ο.κ.) ,στην έδρα τους, και εξασφάλιση της προβολής τους στο γυναικείο διαδικτυακό περιοδικό,
  • Συμμετοχή και συμβολή στη δημιουργία ομάδων γυναικών(για διάφορα ενδιαφέροντα), σε συνεργασία με το περιοδικό,
  • Δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ενέργειες σε συμφωνία με την επιχείρηση

Η εταιρεία παρέχει
Ευχάριστο ομαδικό περιβάλλον εργασίας,  συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη, μηνιαίο μισθό και ικανοποιητικό bonus επίτευξης στόχων, ασφάλιση ΙΚΑ.

Αποστολή βιογραφικού
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες) στο info@success-keys.gr , υπόψη  Ι.Γ ,αναφέροντας τον κωδικό θέσης (ΑΣΓΠ#1). Το βιογραφικό  να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες και να αναφέρονται οπωσδήποτε πληροφορίες σε αυτό, που να σχετίζονται με τις απαιτήσεις της θέσης. Το βιογραφικό σας πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία σας.