Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για 38.000 ανέργους. | Η προκήρυξη.

    Από: Startup Team

Δημοσιεύτηκε το προσχέδιο της προκήρυξης για το πρόγραμμα voucher «Επιταγή Εισόδου στην Εργασία» που θα υλοποιηθεί το 2014. Η προκήρυξη περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες τους όρους τις προϋποθέσεις ,την μοριοδότηση,αλλά και τα κριτήρια επιλογής των ανέργων που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα. Φέτος το πρόγραμμα, αφορά ανέργους ηλικίας από 25 έως 29 ετών ενώ το 2013 αφορούσε νέους από 18 έως 29 ετών.

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, εργασία σε ιδιωτικές επιχειρήσει για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης με αμοιβή. Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες περιμένουμε και την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος, το οποίο αφορά 38.000 άνεργους νέους εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕι ενώ 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε παρακάτω το σχέδιο της προκήρυξης: