Θέσεις Εργασίας | Η Apivita ζητά Marketing Manager.

    Από: Startup Team

Η APIVITA ζητά Marketing Manager

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

Η προσφορά στον πελάτη προϊόντων που προάγουν τον τρόπο ζωής της APIVITA. H έγκαιρη & επιτυχής υλοποίηση όλων των ενεργειών marketing που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία , όσον αφορά τις κατηγορίες ευθύνης του σε διεθνές επίπεδο.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο /η κάτοχος της θέσης:

Προετοιμάζει τη  στρατηγική marketing της κατηγορίας προϊόντων ευθύνης
Προετοιμάζει το   marketing plan κατηγορίας ανά χώρα/κανάλι
Προετοιμάζει το budget κατηγορίας ανά χώρα/κανάλι
Υλοποιεί σε επίπεδο μακέτας όλες τις A&BTL ενέργειες που απαιτεί το πλάνο των προϊόντων ευθύνης του και συμμετέχει στο σχεδιασμό του πλάνου των ΑΤL ενεργειών
Τηρεί ενημερωμένο πλάνο-χρονοδιαγραμμα για το σύνολο των ενεργειών & ελέγχει την έγκαιρη παράδοση των αρχείων  των μακετών  προς τις χώρες
Συμμετέχει στον καθορισμό  της πολιτικής τιμών
Πραγματοποιεί επισκέψεις σε αγορές Ελλάδας και εξωτερικού
Υλοποιεί  τα βήματα που απαιτεί η ανάπτυξη των νέων προϊόντων και η διαδικασία ορίζει ότι άπτονται των αρμοδιοτήτων του
Δίνει όλα τα απαραίτητα de -brief στο τμήμα επικοινωνίας για την ολοκλήρωση των μακετών που στηρίζουν τις ενέργειες
Επικοινωνεί στο τμήμα Εκπαίδευσης τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από νέα προϊόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρία στον κλάδο του marketing  (retail   marketing καλλυντικών ή κανάλι φαρμακείου)
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό με εξειδίκευση σε marketing
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας . Επιθυμητή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.
Ευχέρεια στη χρήση του MS-Office (Word, Excel, Powerpoint)
Ενδιαφέρον και σεβασμός για τη φύση (βότανα), τις μέλισσες και τον πολιτισμό
Ομαδικό πνεύμα και κοινωνική υπευθυνότητα
Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας
Ηγετική ικανότητα
Δημιουργικότητα-καινοτομία
Ευχέρεια στη χρήση αριθμών
Αυτό παρακίνηση για επίτευξη στόχων
Διαθεσιμότητα για ταξίδια
Διάθεση για συνεχή μάθηση

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
Μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον εναρμονισμένο με τις αξίες και τη φιλοσοφία της εταιρίας
Προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικό στη διεύθυνση: hr@apivita.gr