Πρόγραμμα για 12.000 ανέργους νέους 18 έως 24 ετών

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Ξεκινούν από 29 Αυγούστου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Επιταγή εισόδου για Ανέργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.200.000 ευρώ και συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων

  • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ,
  • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το επερχόμενο πρόγραμμα “Voucher 2014” συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, προκειμένου να ενημερωθείτε ΔΩΡΕΑΝ για το πρόγραμμα καθώς και για ΔΩΡΕΑΝσυμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή της αίτησής σας.

Δείτε επίσης εδώ το πρόγραμμα για 30.000 ανέργους νέους 25 έως 29 ετών.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr