Οι Δεξιότητες Μεταμορφώνουν Ζωές και Οδηγούν τις Οικονομίες

    Από: Startup Team

ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ


Οι δεξιότητες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την καθημερινότητα ενός ενήλικα.

Οι δεξιότητες μετασχηματίζουν την καθημερινή ζωή, προάγουν την ευημερία και προωθούν τον κοινωνικό συνυπολογισμό. Χωρίς τις σωστές δεξιότητες, οι άνθρωποι εγκλωβίζονται στα περιθώρια της κοινωνίας, η τεχνολογική πρόοδος δεν μεταφράζεται σε οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα μεταξύ χωρών και επιχειρήσεων τείνει να περιορίζεται. Για να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι προσπάθειες των ατόμων για εκμάθηση δεξιοτήτων απαιτούνται καλές πληροφορίες σχετικά με εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Απαιτούνται επίσης πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι οι δεξιότητες χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για να παράγουν εργασίες που οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να υποστηρίξει αυτούς τους στόχους, ο ΟΟΣΑ έχει αρχίσει να μετρά τις δεξιότητες των ενήλικων πληθυσμών.

Τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες “μένουν πίσω” στις εξελίξεις

Δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες εισχωρούν όλο και πιο δυναμικά στους χώρους εργασίας, η απαίτηση για υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα τα άτομα με “φτωχές” δεξιότητες να κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο. Οι μη επαρκής κατοχή δεξιοτήτων, θέτει έναν περιορισμό στους ενήλικες στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, σε καλύτερα αμοιβόμενες και εξελίξιμες θέσεις εργασίας και κατ´επέκταση στην δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης των γνώσεων τους κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασιακής τους ζωής.

Οι χώρες με πληθυσμό με χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων κινδυνεύουν να χάσουν την ανταγωνιστικότητα τους, όσο οι παγκόσμιες οικονομίες τείνουν να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την κατοχή δεξιοτήτων.

Αυτές οι σχέσεις μεταξύ δεξιοτήτων ισχύουν όχι μόνο για τα άτομα, αλλά και για τις ίδιες τις χώρες: τα κατά κεφαλήν εισοδήματα είναι υψηλότερα στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ενηλίκων που φθάνουν σε υψηλότερα επίπεδα βασικής εκπαίδευσης ή επιπέδου μαθηματικών γνώσεων, εν συγκρίσει με τις χώρες με αυξημένα τα ποσοστά ενηλίκων που κατέχουν χαμηλότερα επίπεδα ικανοτήτων.

Η ανισότητα στις δεξιότητες είναι συνδεδεμένη με την ανισότητα στα εισοδήματα.

Κατά πόσο οι δεξιότητες είναι κατανεμημένες στον πληθυσμό μιας χώρας οριοθετεί επίσης σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές και κοινωνικές απολαβές μέσα στην κοινωνία. Έρευνες δείχνουν ότι όσο εντονότερες είναι οι ανισότητες σε επίπεδα δεξιοτήτων, τόσο εντονότερη είναι η διαβάθμιση των εισοδημάτων που απολαμβάνουν τα άτομα.

 

Ροζ – Μαρι Μέλλου
Φοιτήτρια Οικονομικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Αθηνών