Θέσεις εργασίας για ένα χρόνο στο Δήμο Αθηναίων

    Από: Startup Team
πηγή: e-dimosio.gr

6 θέσεις εργασίας για ένα χρόνο στο Δήμο Αθηναίων

To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) όπως αναφέρεται στο προοίμιο με συνολικά έξι (6) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων.

« Ανάπτυξη και διαχείριση του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,

«Συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την αρωγή στο συντονισμό των ενεργειών, τη διαχείριση και την επικοινωνία του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,

«Οικονομική εποπτεία, διαμόρφωση παρακολούθηση και επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,

διαβάστε περισσότερα εδώ:
e-dimosio.gr