Το νέο πρόγραμμα voucher λέει «ναι» σε μεγαλύτερες ηλικίες και χαμηλότερα προσόντα

    Από: Startup Team
πηγή: epidotisimag.gr

Από τις 10 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι 29 έως 64 ετών να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο πρόγραμμα voucher για 16.600 ανέργους, που ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νέο πρόγραμμα voucher για την προώθηση 16.600 ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1/1/1950 έως και 31/12/1985, να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα και να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ ή κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου.

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

  1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.

  2. Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών.

  3. Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων.

  4. Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

  5. Εγγυημένη εργασία με ένσημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Το πρόγραμμα προβλέπει εκπαιδευτικό επίδομα €1.600 και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της δράσης από τον ΟΑΕΔ  για τη συμμετοχή του στην κατάρτιση, μετά την ολοκλήρωση της.

Η πρόσληψη των ανέργων που θα συμμετάσχουν στο voucher θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέσα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από το τέλος των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Αντικείμενο των σεμιναρίων θα είναι η κατάρτιση σε επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις του κατασκευαστικού – τεχνικού κλάδου, του κλάδου διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και των νέων τεχνολογιών.

Σημειώνεται ότι για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση μέσω του νέου προγράμματος voucher επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας, ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epidotisimag.gr