7 θέσεις εργασίας στην ΚΓ’ εφορεία αρχαιοτήτων

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και εκτελείται στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΚΓ’ Ε.Π.Κ.Α. απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την τελευταία, για χρονικό διάστημα απασχόλησης όπως αναφέρεται παρακάτω ανά ειδικότητα και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που η διάρκεια του υποέργου παραταθεί :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ

Αρχαιολόγων με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες

μία (1)

τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης

ΔΕ Εργατοτεχνιτών (για ανασκαφικές εργασίες) και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες)

έξι (6)

τέσσερις (4) μήνες , με δυνατότητα παράτασης Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr