20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

    Από: Startup Team

Ανακοινωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι (20) ατόμων από 08 Ιανουαρίου 2015 έως 16 Ιανουαρίου 2015 για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ’άτομο προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του

για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ,ειδικότητας με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης