Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας πρόσκλησης για την πλήρωση θέσεων Εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

    Από: Startup Team

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την πλήρωση των θέσεων Εισηγητών, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό για την επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Εισηγητών, δύο (2) θέσεων Τακτικών και δύο (2) θέσεων Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ότι η καταληκτική προθεσμία της πρόσκλησης με ΦΕΚ ΑΣΕΠ 47/14-07-2022 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 02/09/2022 και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης (ΦΕΚ: ΑΣΕΠ 54/05-08-2022 / ΑΔΑ: 6ΦΤΦ46ΜΤΛΡ-ΦΧ8) περιλαμβάνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

*Δημοσίευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων