Άνοιξαν θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας

    Από: Startup Team

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για 152 θέσεις προσωπικού σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σημειώνεται πως οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.

Δείτε την κατανομή των θέσεων: